Trắc nghiệm Ôn tập và bổ sung về giải Toán

Ôn tập và bổ sung về giải Toán

Trắc nghiệm Ôn tập và bổ sung về giải Toán tổng hợp các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp Toán lớp 5 Chương 1 Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đo đơn vị diện tích. Mời các em học sinh cùng luyện tập và làm bài kiểm tra kết quả chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 5 và VBT Toán lớp 5 đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Chọn đáp án đúng

  Bài toán nào sau đây thuộc dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó?

 • Câu 2.

  Chọn đáp án đúng

  Với bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, trước khi tìm giá trị một phần ta làm thế nào?

 • Câu 3.

  Chọn đáp án đúng:

  Với bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó, trước khi tìm giá trị một phần ta làm thế nào?

 • Câu 4.

  Khi biết tổng và hiệu của hai số, ta có thể áp dụng công thức nào để tìm hai số đó?

 • Câu 5.

  Chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau?

 • Câu 6.

  Mua 9 quyển vở thì hết 54000 đồng. Hỏi mua 6 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu tiền?

 • Câu 7.

  Có 15 người làm xong một công việc trong 16 ngày. Hỏi nếu có 24 người thì sẽ làm xong công việc đó trong bao nhiêu ngày? (Biết mức làm của mỗi người là như nhau).

 • Câu 8.

  Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 80 người ăn trong 15 ngày. Nếu chỉ có 60 người ăn thì số gạo đó đủ dùng trong bao nhiêu ngày?

 • Câu 9.

  Cho bài toán: 8 người làm xong một công việc phải hết 5 ngày. Hỏi nếu 4 người thì làm xong một công việc đó trong bao lâu? (Biết mỗi người đều làm việc như nhau).

  Hỏi có mấy phương pháp để giải bài toán trên?

 • Câu 10.

  Một đội công nhân có 12 người dự kiến sửa xong một con đường trong 15 ngày. Đến khi bắt đầu làm thì đội công nhân được bổ sung thêm 6 người nữa. Hỏi đội công nhân sửa xong con đường đó trước bao nhiêu ngày so với dự kiến? (Biết mức làm của mỗi người như nhau)

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
25 2.006
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán lớp 5

  Xem thêm