Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Luyện tập Thể tích của một hình

Bài tập Toán lớp 5 có đáp án

Nhằm mục tiêu giúp các em học sinh lớp 5 củng cố và hệ thống lại kiến thức đã học về thể tích của một hình, VnDoc xin giới thiệu tới các em học sinh bài test Bài tập Toán lớp 5 - Thể tích của một hình. Hi vọng thông qua bài test này các em sẽ thành thạo kĩ năng giải các bài toán về thể tích của hình lập phương và hình hộp chữ nhật. Chúc các em học tốt!

Bài cùng chủ đề Thể tích của một hình Toán lớp 5:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1: So sánh số hình lập phương của hình a và hình b dưới đây:


 • Câu 2: So sánh thể tích của hai hình: hình a và hình b biết rằng cả hai hình được xếp từ các hình lập phương bằng nhau. 


 • Câu 3: Hình hộp chữ nhật thứ nhất được xếp từ 20 hình lập phương cạnh 1cm, hình hộp chữ nhật thứ hai được xếp từ 60 hình lập phương cạnh 1cm. Hỏi thể tích hai hình hơn kém nhau bao nhiêu lần?

  Trả lời:

  Thể tích hai hình hơn kém nhau ........... lần.

  3
 • Câu 4: Hình dưới đây gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ?  Trả lời:
  Hình trên gồm ............ hình lập phương nhỏ.

  48
 • Câu 5: Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật (với a, b, c là 3 kích thước của hình hộp chữ nhật, V là thể tích của hình hộp chữ nhật đó) là:
 • Câu 6: Hãy tính thể tích của hình hộp chữ nhật có 3 kích thước lần lượt là: 15cm; 3,2cm và 4,5cm.

  Trả lời:

  Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là: ..............cm3.

  216
 • Câu 7: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 2m và chiều cao 1,5m. Trong bể có chứa một thể tích nước bằng 2/3 thể tích của bể. Hỏi trong bể chứa bao nhiêu lít nước?

  Trả lời:

  Trong bể chứa ........... lít nước.

  6000
 • Câu 8: Một vòi nước mỗi giờ chảy được 800 lít nước. Hỏi vòi nước chảy đầy bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1,6m sẽ hết bao lâu?

  Trả lời:

  Vòi nước chảy đầy bể hết ............... giờ.

  9
  Thể tích của bể nước là: 3 x 1,5 x 1,6 = 7,2 (m3) = 7200 (lít)
  Thời gian để vòi nước chảy đầy bể là: 7200 : 800 = 9 (giờ)
  Đáp số: 9 giờ.
 • Câu 9: Một tảng đá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 0,8m, chiều cao 0,9m. Hãy tính khối lượng của tảng đá biết 1m3 đá nặng 550kg?

  Trả lời:

  Khối lượng của tảng đá là: .............kg.

  396
  Thể tích của tảng đá là: 1 x 0,8 x 0,9 = 0,72 (m3)
  Khối lượng của tảng đá là: 0,72 x 550 = 396 (kg)
  Đáp số: 396 (kg)
 • Câu 10: Một hộp phấn hình lập phương có diện tích toàn phần là 216cm2. Hãy tính thể tích của hộp phấn đó. 

  Trả lời:

  Thể tích của hộp phấn là: ................cm3.

  216
 • Câu 11: Một bể cá cảnh hình lập phương có cạnh dài 1,2m, thể tích nước chiếm 2/3 bể. Hỏi trong bể chứa bao nhiêu lít nước?

  Trả lời:

  Trong bể chứa ............. lít nước.

  1152
  Thể tích của bể nước là: 1,2= 1,728 (m3)
  Thể tích của nước trong bể là: 1,728 x 2/3 = 1,152 (m3) = 1152 (lít)
  Đáp số: 1152 (lít)
 • Câu 12: Người ta xây một bể bơi dạng hình lập phương cạnh 8m. Hỏi để đổ đầy bể nước đó thì cần bao nhiêu lít nước?

  Trả lời:

  Để đổ đầy bể nước cần .............. lít nước.

  512000
  Thể tích của bể nước là: 83 = 512 (m3)
  Để đổ đầy bể cần: 512 x 1000 = 512000 (lít)
  Đáp số: 512000 (lít)
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
66
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán lớp 5

Xem thêm