Bài tập Toán lớp 5 - Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Bài tập Toán lớp 5 có đáp án

Mời các bạn học sinh lớp 5 tham khảo bài test Bài tập Toán lớp 5 - Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương trên trang VnDoc.com. Qua bài test các bạn sẽ được củng cố và rèn luyện kiến thức về hình lập phương. Chúc các bạn học tốt!

 • Câu 1:
  Hình lập phương có bao nhiêu đỉnh?
  Trả lời:
  Hình lập phương có ............. đỉnh.
  8
 • Câu 2:
  Một hình lập phương có cạnh dài 30cm. Hỏi diện tích một mặt của nó là bao nhiêu xăng-ti-met vuông?
  Trả lời:
  Diện tích một mặt của nó là: ..................cm2.
  900
 • Câu 3:

  Tính diện tích mặt CDQP của hình lập phương trên.
  Trả lời:
  Diện tích của mặt CDQP là: ......................cm2.
  144
 • Câu 4:
  Diện tích xung quanh của một hình lập phương có cạnh dài 15dm là bao nhiêu mét vuông?
  Trả lời:
  Diện tích xung quanh của hình lập phương là: .....................m2.
  9
  15dm = 1,5m
  Diện tích xung quanh của hình lập phương là: 1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2)
  Đáp số: 9 (m2)
 • Câu 5:
  Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 256cm2. Hỏi cạnh của hình lập phương đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?
  Trả lời:
  Cạnh của hình lập phương là: ................ cm.
  8
 • Câu 6:
  Tính diện tích toàn phần của hình lập phương dưới đây, biết MN = 17cm.

  Trả lời:
  Diện tích toàn phần của hình lập phương là: .....................cm2.
  1734
  Diện tích toàn phần của hình lập phương là: 17 x 17 x 6 = 1734 (cm2)
  Đáp số: 1734 (cm2)
 • Câu 7:
  Hai hình lập phương có cạnh hơn kém nhau 2 lần. Hỏi diện tích toàn phần của hai hình lập phương đó hơn kém nhau bao nhiêu lần?
  Trả lời:
  Diện tích toàn phần của hai hình lập phương đó hơn kém nhau ................ lần.
  4
 • Câu 8:
  Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 1350cmthì sẽ có cạnh là bao nhiêu xăng-ti-mét?
  Trả lời:
  Cạnh của hình lập phương là: ................ cm.
  15
 • Câu 9:
  Người ta làm một bể cá bằng kính hình lập phương và không có nắp cạnh 130cm. Hỏi người ta phải dùng bao nhiêu mét vuông kính để làm bể, biết rằng phần mép nối ở các góc của bể không đáng kể?
  Trả lời:
  Người ta phải dùng ............. m2 kính.
  8,45
 • Câu 10:
  Người ta làm một thùng tôn hình lập phương có nắp cạnh 1,8m. Người ta sơn 4 mặt xung quanh và nắp. Hỏi người ta phải dùng bao nhiêu ki−lô−gam sơn để sơn, biết rằng để sơn 1mcần dùng 0,4 kg sơn.
  Trả lời:
  Số sơn phải dùng là: ................ kg.
  6,48
  Diện tích thùng tôn cần sơn là: 1,8 x 1,8 x 5 = 16,2 (m2)
  Số kilogam sơn cần dùng là: 16,2 x 0,4 = 6,48 (kg)
  Đáp số: 6,48 (kg)
 • Câu 11:
  Tính diện tích xung quanh của hình lập phương dưới đây. 

  Trả lời:
  Diện tích xung quanh của hình lập phương là: ......................cm2.
  1764
 • Câu 12:
  Người ta xếp 27 khối lập phương cạnh 3cm thành một hình lập phương. Hãy tính diện tích toàn phần của hình lập phương được xếp?
  Trả lời:
  Diện tích toàn phần của khối lập phương đó là: .................. cm2.
  486
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
77 3.471
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán lớp 5 trực tuyến Xem thêm