Lý thuyết Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm tỉ số phần trăm của hai số

Lý thuyết Giải toán về tỉ số phần trăm lớp 5

Lý thuyết Giải toán về tỉ số phần trăm. Tìm tỉ số phần trăm của hai số lớp 5 bao gồm chi tiết các dạng Toán phần trăm kèm theo cách giải chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Tìm tỉ số phần trăm của hai số Toán 5

Ví dụ 1: Trường tiểu học Quang Trung có 500 học sinh, trong đó có 275 học sinh nam. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nam và số học sinh toàn trường.

Tỉ số của số học sinh nam và số học sinh toàn trường là 275 : 500.

Ta có: 275:500 = 0,55

0,55 x 100:100 = 55:100 = 55%

Vậy tỉ số phần trăm của số học sinh nam và số học sinh toàn trường là 55% .

Thông thường ta viết gọn cách tính như sau:

275:500 = 0,55 = 55%

Quy tắc: Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b ta làm như sau:

- Tìm thương của a và b.

- Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Lưu ý: Khi tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta có thể viết gọn thành a : b x 100%

Ví dụ 2: Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 12 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh của cả lớp.

Phương pháp: Đề bài yêu cầu tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh của cả lớp nên ta sẽ tìm thương giữa số số học sinh nữ và số học sinh của cả lớp, tức là tìm thương của phép chia 12 : 30, sau đó nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Cách giải:

Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh của cả lớp là:

12 : 30 = 0,4

0,4 = 40%

Đáp số: 40%

Ví dụ 3: Một vườn cây ăn quả có 600 cây gồm cam sành và bưởi Diễn, trong đó có 210 cây cam sành. Hỏi số cây bưởi Diễn chiếm bao nhiêu phần trăm số cây ăn quả cả vườn?

Phương pháp: Muốn biết số cây bưởi Diễn chiếm bao nhiêu phần trăm số cây ăn quả cả vườn ta phải tìm tỉ số phần trăm giữa số cây bưởi Diễn và tổng số cây trong vườn. Do đó ta sẽ tìm số cây bưởi Diễn sau đó tìm thương giữa số số cây bưởi Diễn và tổng số cây trong vườn rồi nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Cách giải:

Trong vườn cây ăn quả đó có số cây bưởi Diễn là:

600 - 210 = 390 (cây)

Số cây bưởi Diễn chiếm số phần trăm số cây ăn quả cả vườn là:

390:600 = 0,65 = 65%

Đáp số: 65% .

Chú ý: Coi số cây cả vườn là 100%, ta có thể tìm tỉ số phần trăm giữa số cây bưởi Diễn và tổng số cây trong vườn bằng cách lấy 100% trừ đi tỉ số phần trăm giữa số cây cam sành và tổng số cây trong vườn.

Ví dụ 4: Trong 80kg nước biển có 2,8kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.

Hướng dẫn giải:

Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là:

2,8 : 80 = 0,035

0,035 = 3,5%

Đáp số: 3,5 %

Bài tập luyện tập Tỉ số phần trăm

Giải bài tập Giải Toán Tỉ số phần trăm - Toán lớp 5

Đánh giá bài viết
25 3.749
Sắp xếp theo

    Lý thuyết Toán 5

    Xem thêm