Trắc nghiệm Khái niệm số thập phân

Khái niệm số thập phân

Trắc nghiệm Khái niệm số thập phân có đáp án đầy đủ cho từng câu hỏi. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp Toán lớp 5 Chương 2. Số thập phân. Các phép tính với số thập phân. Mời các em học sinh cùng luyện tập và làm bài kiểm tra kết quả chi tiết.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 5 và VBT Toán lớp 5 đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Trong các số sau, số nào là số thập phân?

 • Câu 2.

  Số thập phân 3,546 đọc là

 • Câu 3.

  Làm thế nào để chuyển một phân số không phải là phân số thập phân sang số thập phân?

 • Câu 4.

  Để chuyển hỗn số thành số thập phân ta làm thế nào?

 • Câu 5.

  Phần nguyên của số thập phân 65,48 là:

 • Câu 6.

  Trong các số sau, số nào là số thập phân? 24; 35; \frac{5}{6}; 7,89

 • Câu 7.

  Điền số thập phân thích hợp vào ô trống:\frac{2}{5}=.....

 • Câu 8.

  Viết số thập phân 0,56 thành phân số thập phân ta được phân số là:

 • Câu 9.

  Điền đáp án đúng vào ô trống:

  Từ 4 chữ số 6; 3; 0; 1 ta viết được … số thập phân có mặt đủ 4 chữ số đã cho, biết phần thập phân có 2 chữ số.

 • Câu 10.

  Chuyển phân số \frac{5}{100} thành số thập phân.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 11
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Toán lớp 5 Xem thêm