Vở bài tập Toán lớp 5 bài 165: Luyện tập một số dạng bài toán đã học

Giải vở bài tập Toán 5 bài 165: Luyện tập các dạng bài Toán đã học trang 113, 114 Vở bài tập Toán 5 tập 2 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc các dạng bài tập có nội dung hình học, bài toán tỉ số phần trăm, bài toán về chuyển động đều. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán 5 bài 164: Một số dạng bài toán đã học

Bài tập Toán lớp 5 bài 165 là Hướng dẫn giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2. Lời giải bao gồm 4 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu để các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Các bậc Phụ huynh cùng tham khảo hướng dẫn con em học tập ôn luyện, củng cố tại nhà.

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 165 Câu 1

Trên hình bên, diện tích mảnh đất hình tam giác ABC bé hơn diện tích mảnh đất hình tứ giác ACDE là 50m2. Tỉ số diện tích của hai mảnh đất đó là \frac{3}{5}. Tính diện tích cả khu đất hình ABCDE.

Giải vở bài tập Toán 5

Hướng dẫn giải:

- Tìm diện tích tam giác ABC và diện tích tứ giác ACDE theo dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số.

- Diện tích hình ABCDE = diện tích tam giác ABC + diện tích tứ giác ACDE.

Tóm tắt

Dạng toán “biết hiệu và tỉ số của chúng”.

Giải vở bài tập Toán 5

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Diện tích mảnh đất ABC là:

50 : 2 ⨯ 3 = 75 (m2)

Diện tích mảnh đất ACDE là:

75 + 50 = 125 (m2)

Diện tích khu đất ABCDE là:

75 + 125 = 200 (m2)

Đáp số: 200m2

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 165 Câu 2

Một đội trồng cây có 45 người, trong đó số nam bằng \frac{2}{3} số nữ. Hỏi đội đó có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

Hướng dẫn giải:

Tìm số học sinh và số học sinh nữ theo dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Cách làm như sau:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số học sinh nam (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số học sinh nam).

5. Tìm số học sinh nữ (lấy tổng hai số trừ đi số học sinh nam, …).

Tóm tắt

Dạng toán “biết tổng và tỉ số của chúng”

Giải vở bài tập Toán 5

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số nam trong đội trồng cây là:

45 : 5 ⨯ 2 = 18 (người)

Số nữ trong đội trồng cây là:

45 – 18 = 27 (người)

Đáp số: 18 nam; 27 nữ

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 165 Câu 3

Một ô tô cứ đi được 100km thì tiêu thụ hết 15l xăng. Hỏi ô tô đó đã đi được 80km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Phương pháp giải:

Giải bài toán theo dạng toán rút về đơn vị:

- Tìm số lít xăng tiêu thụ khi đi 1km = số lít xăng tiêu thụ khi đi 100km : 100.

- Số lít xăng tiêu thụ khi đi 80km = số lít xăng tiêu thụ khi đi 1km ⨯ 80.

Tóm tắt

100km: tiêu thụ 15l

80km: tiêu thụ? l

Bài giải

Số lít xăng ô tô tiêu thụ trong 1km là:

15 : 100 = 0,15 (l)

Số lít xăng ô tô tiêu thụ trong 80km là:

0,15 ⨯ 80 = 12 (l)

Đáp số: 12l

Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 bài 165 Câu 4

 Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ học sinh tham gia luyện tập các môn thể thao: Bóng đá, Bơi, Cờ vua. Tính số học sinh tham gia luyện tập mỗi môn, biết số học sinh tham gia môn Bóng đá là 60 em.

Giải vở bài tập Toán 5

Hướng dẫn giải

- Tìm tỉ số phần trăm số học sinh tham gia luyện tập môn bóng đá: 100% – (25% + 15%) = 60%.

- Tổng số học sinh tham gia luyện tập các môn = Số học sinh tham gia luyện tập môn bóng đá: 60 × 100.

- Số học sinh tham gia luyện tập môn cờ vua = Tổng số học sinh tham gia luyện tập các môn: 100 × 25.

- Số học sinh tham gia luyện tập môn bơi = Tổng số học sinh tham gia luyện tập các môn – Tổng số học sinh tham gia luyện tập môn cờ vua và môn bơi.

Bài giải

Tỉ số phần trăm học sinh tham gia môn bóng đá:

100% - 25% - 15% = 60%

Tổng số học sinh tham gia luyện tập các môn thể thao là:

\frac{60}{60} × 100 = 100 (học sinh)

Số học sinh tham gia luyện tập môn cờ vua:

\frac{100\times25}{100}=25 (học sinh)

Số học sinh tham gia luyện tập môn Bơi:

100 – 25 – 60 = 15 (học sinh)

Đáp số: Bóng đá 60 học sinh; Bơi 15 học sinh

Cờ vua 25 học sinh.

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 166: Luyện tập Một số dạng bài toán đã học

Giải vở bài tập Toán 5 bài 165: Luyện tập một số dạng bài toán đã học bao gồm 4 câu hỏi có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán có nội dung hình học, tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, bài toán theo dạng toán rút về đơn vị, toán về tỉ số phần trăm, hệ thống lại các kiến thức Toán 5 chương 5 Ôn tập cuối năm. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo Giải Toán 5 trang 171 SGK: Luyện tập Ôn tập về giải các dạng Toán đã học hay đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình học.

Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
493 134.409
Sắp xếp theo

Giải Vở Bài Tập Toán 5

Xem thêm