Vở bài tập Toán lớp 5 bài 82: Luyện tập chung (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán 5 bài 82: Luyện tập chung (tiếp theo) với lời giải chi tiết cho từng bài tập Vở bài tập Toán trang 101 tập 1 cho các em học sinh tham khảo luyện tập các dạng bài tập về số thập phân, giải toán về tỉ số phần trăm. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 81: Luyện tập chung

Bài tập Toán lớp 5 bài 82 là Hướng dẫn giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 101. Lời giải bao gồm 3 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu để các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình. Các bậc Phụ huynh cùng tham khảo hướng dẫn con em học tập ôn luyện, củng cố tại nhà.

Vở bài tập toán lớp 5 bài 82 trang 101 Bài 1

Viết thành số thập phân

Giải vở bài tập Toán 5

Phương pháp giải:

Viết hỗn số đã cho dưới dạng hỗn số có phần phân số là phân số thập phân, sau đó viết dưới dạng hỗn số.

Đáp án

\displaystyle 1{1 \over 2} =1{5 \over 10} =1,5

\displaystyle2{3 \over 5} =2{6 \over 10}=2,6
\displaystyle 3{1 \over 4} =3{25\over 100}= 3,25

\displaystyle4{7 \over {25}} =4{28 \over 100}= 4,28

Vở bài tập toán lớp 5 bài 82 trang 101 Bài 2

Tìm x

X × 1,2 − 3,45 = 4,68

Phương pháp giải:

- Tìm x × 1,2 ở vị trí số bị trừ, muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Tìm x : x ở vị trí thừa số chưa biết, muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Đáp án

X × 1,2 − 3,45 = 4,68

X × 1,2 = 4,68 + 3,45

X × 1,2 = 8,13

X = 8,13 : 1,2

X = 6,775

Vở bài tập toán lớp 5 bài 82 trang 101 Bài 3

Một cửa hàng có 600 bộ quần áo đồng phục học sinh. Lần thứ nhất người ta bán được 40% số bộ quần áo đó, lần thứ hai bán được 55% số bộ quần áo còn lại. Hỏi cả 2 lần, cửa hàng bán được bao nhiêu bộ quần áo?

Tóm tắt

Có: 600 bộ quần áo

Lần thứ nhất bán: 40% bộ quần áo

Lần thứ hai bán: 55% bộ quần áo

Cả 2 lần bán: ? bộ quần áo

Phương pháp giải:

- Tìm số bộ quần áo bán lần thứ nhất ta lấy tổng số bộ quần áo ban đầu chia cho 100 rồi nhân với 40.

- Tìm số bộ quần áo còn lại sau khi bán lần thứ nhất ta lấy tổng số bộ quần áo ban đầu trừ đi .

- Tìm số bộ quần áo bán lần thứ hai ta lấy số bộ quần áo còn lại sau khi bán lần thứ nhất chia cho 100 rồi nhân với 55.

- Tìm tổng số bộ quần áo đã bán trong hai lần = số bộ quần áo bán lần thứ nhất + số bộ quần áo bán lần thứ hai.

Đáp án

Bài giải

Số bộ quần áo bán lần thứ nhất là:

\frac{600\times40}{100}=240(bộ quần áo)

Số bộ quần áo còn lại sau khi bán lần thứ nhất:

600 – 240 = 360 (bộ quần áo)

Số bộ quần áo bán lần thứ hai là:

\frac{360\times55}{100}=198(bộ quần áo)

Số bộ quần áo cả hai lần bán được:

240 + 198 = 438 (bộ quần áo)

Đáp số: 438 bộ quần áo

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 83: Giới thiệu máy tính bỏ túi

..................

Các bạn có thể luyện tập các dạng bài tập SGK tương ứng: Luyện tập chung Toán 5 chương 2 và chuẩn bị ôn thi hiệu quả đề thi học kì 1 lớp 5 đạt hiệu quả cao mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
456 119.900
Sắp xếp theo

    Giải Vở Bài Tập Toán 5

    Xem thêm