Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 30 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 30 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 30 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về đo diện tích, thể tích. Ôn tập về số đo thời gian. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 30

Bài 1:

Nối hai số đo bằng nhau:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 2:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các số đo:

1m3 1111cm3

11 111 cm3

111dm3 11cm3

1,1111 m3

Số đo lớn nhất là:

A. 1m31111cm3

B. 11 111 cm3

C. 111dm311cm3

D. 1,1111 m3

Bài 3:

Một khu đất có hình vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000 như hình vẽ bên, biết:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

AH = 2,5cm; BI = 3,5cm ;

DH = 2cm ; HI = 4cm ; IC = 1,5cm.

Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu héc-ta?

Bài 4:

Biết rằng người thứ nhất và người thứ hai cùng quét vôi một bức

tường thì sau 1/2 giờ sẽ làm xong. Người thứ hai và người thứ ba cùng quét vôi bức tường đó thì sau 0,4 giờ sẽ làm xong. Người thứ ba và người thứ nhất cùng quét vôi bức tường đó thì sau 40 phút sẽ làm xong. Hỏi nếu cả ba người cùng quét vôi thì sau bao lâu sẽ xong bức tường đó?

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 30

Bài 1:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 2:

1 m3 1111 cm3 = 1 001 111 cm3;

111dm3 11cm3 = 111 011cm3;

1,1111 m3 = 1111 100cm3.

Ta có:

1111cm3 < 111 011cm3 < 1 001 111cm3 <1111 100cm3.

Vậy khoanh vào D.

Bài 3:

HD: Độ dài thật của AH là 250m; BI là 350m; DH là 200m; HI là 400m; IC là 150m.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Diện tích mảnh đất hình tam giác ADH là:

250 x 200 : 2 = 25000 (m2)

Diện tích mảnh đất hình thang ABIH là:

(250 + 350) x 400 : 2 = 120000 (m2)

Diện tích mảnh đất hình tam giác BIC là:

350 x 150 : 2 = 26250 (m2)

Diện tích cả khu đất là:

25000 + 120000 + 26250 = 171250 (m2)

171250m = 17,125ha.

Bài 4:

HD: 0,4 giờ = 2/5 giờ;

Ta có:

Trong 1 giờ người thứ nhất và người thứ hai cùng làm thì được 2 bức tường như thế: (1 : \frac{1}{2} = 2)

Trong 1 giờ người thứ hai và nguời thứ ba cùng làm thì được 5/2 bức tường như thế (1 : \frac{2}{5}= \frac{5}{2})

Trong 1 giờ người thứ ba và người thứ nhất cùng làm thì được 3/2 bức tường như thế (1 : \frac{2}{3} = \frac{3}{2})

Trong 1 giờ cả 3 người cùng làm thì được:

(2 + \frac{5}{2}+ \frac{3}{2}) : 2 = 3 (bức tường).

Vậy để quét vôi xong 1 bức tường đó thì cả 3 người cùng làm trong thời gian là 1/3 giờ hay là 20 phút.

Ngoài Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 30 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 2 lớp 5 môn Toán đạt kết quả cao.

Giải Toán lớp 5 Tuần 31

Đề thi học kì 2 lớp 5 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
18 13.320
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm