Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 29 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 29 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 29 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về đo đại lượng và đo khối lượng. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 29

Bài 1:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 97m =…. km;

b) \frac{11}{4}km =….. km ;

c) 72mm =…… m;

d) \frac{11}{8}m = …. m;

e) 9kg =….. tấn;

g) \frac{26}{5}kg =….. kg.

Bài 2:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một ô tô đã chở được bốn chuyến hàng có cân nặng lần lượt là:

\frac{31}{4}tấn

\frac{41}{5}tấn

7,78 tấn

\frac{47100}{6} kg.

Chuyến hàng cân nặng nhất là:

A. \frac{31}{4} tấn

B. \frac{41}{5}tấn

C.7,78 tấn

D. \frac{47100}{6}kg

Bài 3:

Cho biết: 120 m = \frac{....}{500}km.

Tìm số thích hợp để viết vào ô trống.

Bài 4:

Có một cái cân đĩa và hai quả cân, mỗi quả cân nặng 200g. Hãy tìm cách chia 3,6kg đường thành ba gói có cân nặng lần lượt là 2kg; 1kg; 0,6kg, với điều kiện chỉ được cân hai lần.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 29

Bài 1:

a) 97m =0.097 km

b) \frac{11}{4}km = 2,75 km

c) 72mm = 0,072 m

d) \frac{11}{8}m = 1,375 m

e) 9kg = 0,009 tấn

g) \frac{26}{5}kg = 5,2kg.

Bài 2:

Ta có:\frac{31}{4} tấn = 7,75 tấn

\frac{41}{5}tấn = 8,2 tấn

\frac{47100}{6}kg = 7850 kg = 7,85 tấn.

Vậy khoanh vào B.

Bài 3:

120m = 0,120km = \frac{120}{1000}km = \frac{60}{500}km

Vậy số thích hợp để viết vào ô trống là 60.

Bài 4:

Nhận xét: 200g = 0,2kg.

Lần 1: Hai quả cân và đường cân nặng tất cả là:

3,6+ 0,2+ 0,2 = 4 (kg)

Để cân thăng bằng thì cần đặt lên mỗi đĩa cân là:

4 : 2 = 2 (kg)

Đặt lên một đĩa cân cả hai quả cân để có:

0,2+ 0,2 = 0,4 (kg).

Rồi san 3,6kg đường vào hai đĩa cân cho đến khi cân thăng bằng, lúc đó một đĩa cân có 2kg đường, đĩa cân kia có số đường là:

3,6 – 2 = 1,6(kg).

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Như vậy, cân lần đầu đã có một gói 2kg đường, còn lại 1,6kg đường.

Lần 2: Hai quả cân và số đường còn lại cân nặng tất cả là:

1,6 + 0,2 + 0,2 = 2 (kg).

Để cân thăng bằng thì cần đặt lên mỗi đĩa cân là:

2 : 2 = 1 (kg).

Đặt lên một đĩa cân cả hai quả cân để có:

2 + 0,2 = 0,4 (kg).

San 1,6kg đường vào hai đĩa cân cho đến khi cân thăng bằng, lúc đó một đĩa cân có 1 kg đường, đĩa cân kia có số đường là:

1,6 – 1 =0,6 (kg).

Như vậy sau hai lần cân đã chia 3,6kg đường thành ba gói đường có cân nặng lần lượt là 2kg; 1 kg; 0,6kg.

Ngoài Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 29 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 2 lớp 5 môn Toán đạt kết quả cao.

Giải Toán lớp 5 Tuần 29

Đánh giá bài viết
9 6.584
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm