Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 32 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 32 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 32 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập phép chia. Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 32

Bài 1:

Tính:

a) 12,45 + 1,35 : 0,15;

b) 10,35 : 4,5 x 3,4.

Bài 2:

Tìm thương và số dư trong mỗi phép chia (phần thập phân của thương lấy đến hai chữ số) :

a) 2,4: 19

b) 36 : 27;

c) 49 : 5,8

d) 34,5 : 0,76.

Bài 3:

Xã Bình Minh có 20,4ha đất trồng rau và 25,5ha đất trồng khoai. Hỏi:

a) Diện tích đất trồng rau bằng bao nhiêu phần trăm đất trồng khoai?

b) Diện tích đất trồng khoai bằng bao nhiêu phần trăm đất trồng rau?

Bài 4:

Một ô tô khởi hành từ A lúc 9 giờ 15 phút với vận tốc 40,5 km/giờ. Hỏi ô tô đến B vào lúc nào, biết rằng quãng đường AB dài 97,2km và giữa đường ô tô nghỉ 30 phút?

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 32

Bài 1:

a) 12,45 + 1,35 : 0,15

= 12,45 + 9

= 21,45.

b) 10,35 : 4,5 x 3,4

= 2,3 x 3,4

= 7,82.

Bài 2:

a) 2,4 : 19 = 0,12 (dư 0,12) ; b) 36 : 27 = 1,33 (dư 0,09);

c) 49 : 5,8 = 8,44 (dư 0,048) ; d) 34,5 : 0,76 = 45,39 (dư 0,0036).

Bài 3:

Bài giải:

a) Tỉ số phần trăm của diện tích trồng rau và trồng khoai là:

20,4 : 25,5 = 0,8

0,8 = 80%

b) Tỉ số phần trăm của diện tích trồng khoai và trồng rau là:

25,5 : 20,4 = 1,25

1,25 = 125%

Đáp số: a) 80%; b) 125%.

Bài 4:

Bài giải:

Thời gian ô tô đi từ A đến B là:

97,2 : 40,5 = 2,4 (giờ)

2,4 giờ = 2 giờ 24 phút.

Ô tô đến B lúc:

9 giờ 15 phút + 30 phút + 2 giờ 24 phút = 12 giờ 9 phút

Đáp số: Lúc 12 giờ 9 phút

Ngoài Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 32 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 2 lớp 5 môn Toán đạt kết quả cao.

Giải Toán lớp 5 Tuần 33

Đề thi học kì 2 lớp 5 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
27 15.599
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm