Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 33 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 33 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 33 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập về hình học lớp 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 33

Bài 1:

Chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật bằng chu vi của mảnh vườn hình vuông có cạnh là 30m. Chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật bằng 4/3 cạnh của mảnh vườn hình vuông. Người ta trồng dưa hấu trên mảnh vườn hình chữ nhật, cứ 100m2 thu được 350kg dưa hấu. Hỏi trên cả mảnh vườn hình chữ nhật người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn dưa hấu?

Bài 2:

Một mảnh đất hình thang ABCD có đáy bé là 5m, đáy lớn hơn đáy bé 10m. Do mở rộng đường nên người ta đã lấy phần đất hình bình hành ABCM để làm đường (xem hình vẽ). Tính diện tích phần đất còn lại, biết rằng phần đất hình bình hành có diện tích 180m2.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 3:

Hình tròn tâm O có chu vi 28,26dm, hình tròn tâm P có diện tích 7850cm2. Hỏi hình tròn nào có bán kính lớn hơn?

Bài 4:

Một hình hộp chữ nhật có thể tích 5,76m3, chiều dài 2,4m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 33

Bài 1:

Bài giải

Nửa chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật là:

30 x 4 : 2 = 60 (m)

Chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật là:

30 x \frac{4}{3}= 40 (m)

Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là:

60 – 40 = 20 (m)

Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là:

40 x 20 = 800 (m2)

800m2 gấp 100m2 số lần là:

800 : 100 = 8 (lần)

Số tấn dưa hấu thu hoạch được trên cả mảnh vườn hình chữ nhật là:

350 x 8 = 2800 (kg)

2800kg = 2,8 tấn

Đáp số: 2,8 tấn.

Bài 2:

HD: Vì hình ABCM là hình bình hành nên AB = MC = 15m, do đó DM = 10m.

Độ dài của AH là chiều cao của hình bình hành và cũng là chiều cao của . hình tam giác ADM (xem hình vẽ).

Chiều cao AH của hình bình hành ABCM là:

180 : 15 = 12 (m)

Diện tích phần đất còn lại (diện tích hình tam giác ADM) là:

10 x 12 : 2 = 60 (m2).

Bài 3:

HD: Bán kính hình tròn tâm O là:

28,26 : (3,14 x 2) = 4,5 (dm)

Tích hai bán kính của hình tròn tâm p là:

7850 : 3,14 = 2500 (cm2)

2500cm2 = 25dm2

Ta có: 5 x 5 = 25. Do đó bán kính hình tròn tâm P là 5dm.

Vậy: Bán kính hình tròn tâm p lớn hơn bán kính hình tròn tâm O.

Bài 4:

HD: Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

2,4 x \frac{2}{3}= 1,6(m)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:

2,4 x 1,6 = 3,84 (m2)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

5,76 : 3,84 = 1,5 (m)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(2,4 + 1,6) x 2 x 1,5 = 12 (m2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

12 + 3,84 x 2 = 19,68 (m2).

Ngoài Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 33 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 2 lớp 5 môn Toán đạt kết quả cao.

Giải Toán lớp 5 Tuần 34

Đề thi học kì 2 lớp 5 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
30 12.472
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

Xem thêm