Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 35 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 35 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 35 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập về giải Toán lớp 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35

Bài 1:

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Số thập phân 620,06 thay đổi thế nào khi:

a) Chuyển dấu phẩy sang phải một chữ số?

Gấp lên 10 lần …..

Giảm đi 10 lần …..

Tăng lên 5580,54 đơn vị …..

Giảm đi 5580,54 đơn vị …..

b) Chuyển dấu phẩy sang trái hai chữ số?

Gấp lên 100 lần …..

Giảm đi 100 lần …..

Tăng lên 613,8594 đơn vị …..

Giảm đi 613,8594 đơn vị …..

Bài 2:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

c) (25,46 – 56,42 : 4) + 16,5 x 23;

d) (32,5 + 28,3 x 2,7 – 108,91) x 2006.

Bài 3:

Tỉ lệ phần trăm của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ở một tỉnh được cho trong biểu đồ sau:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Hỏi số trường tiểu học chiếm bao nhiêu phần trăm? Nếu tỉnh đó có 207 trường tiểu học thì tổng số các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của tỉnh đó là bao nhiêu trường?

Bài 4:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một bạn xếp các hình lập phương nhỏ thành các hình sau:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Hình nào có diện tích xung quanh lớn nhất?

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D.Hình 4

Hình nào có diện tích xung quanh bé nhất?

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Bài 5: Một đơn vị bộ đội dự trữ gạo cho 140 người ăn trong 20 ngày, nhưng sau đó lại có thêm một số bộ đội chuyển đến nên số ngày ăn hết số gạo dự trữ giảm đi 4 ngày. Hỏi có bao nhiêu bộ đội mới chuyển đến?

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 35

(Đáp án có trong file Tải về)

Mời bạn đọc Tải về Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán tuần 35 để xem đầy đủ đề bài và đáp án chi tiết của phiếu bài tập

Tham khảo thêm: 

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 35 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 Chương 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
47 10.129
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm