Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Ôn tập học kì 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Ôn tập học kì 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải Toán, ôn thi học kì 1. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5

Phần 1: Trắc nghiệm

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,… ). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1:

Giá trị của chữ số 6 trong số 3,062 là:

A. 6

B. \frac{6}{10}

C. \frac{6}{100}

D. \frac{6}{1000}

Bài 2:

Số lớn nhất trong các số 4,25; 4,52; 5,24; 5,42 là:

A. 4,25

B. 4,52

C. 5,24

D,5,42

Bài 3:

5 tấn 5kg = … tấn

Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 5,005

B. 5,05

C. 5,5

D. 5,0005

Bài 4:

7,5…0 > 7,581.

Chữ số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Bài 5:

Một người bán được 24kg gạo, số gạo đó bằng 12,5% tổng số gạo trước khi bán. Hỏi trước khi bán người đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 300kg

B. 192kg

C. 30kg

D.3kg

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5

Bài 1:

Khoanh vào C.

Bài 2:

Khoanh vào D.

Bài 3:

Khoanh vào A.

Bài 4:

Khoanh vào D.

Bài 5:

Khoanh vào B

Phần 2: Tự luận

Bài 1:

Đặt tính rồi tính:

5,37 + 6,5

45,71 – 9,85

14,25 x 3,6

80,5 : 2,5

Bài 2:

Biết rằng 35l dầu cân nặng 2,8kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu, nếu lượng dầu đó cân nặng 12kg?

Bài 3:

Một khu đất hình tam giác ABC có độ dài cạnh góc vuông AB là 0,4km, độ dài cạnh góc vuông AC bằng 6/100 AB. Hỏi khu đất đó có diện tích là bao nhiêu héc-ta?

Đáp án

Bài 1: Học sinh tự đặt tính

Bài 2:

Bài giải

Một lít dầu cân nặng là:

28 : 35 = 0,8 (kg)

Nếu lượng dầụ cân nặng 12kg thì có số lít dầu là:

12 : 0,8 = 15 (l)

Đáp số: 15 l dầu.

Bài 3:

Đổi: 0,4km = 400m

Độ dài cạnh góc vuông AC là:

400 x 4/5 = 320 (m)

Diện tích khu đất đó là:

400 x 320 : 2 = 64 000 (m2)

64 000m2 = 6,4 ha

Đáp số: 6,4 ha.

Đánh giá bài viết
35 13.544
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm