Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 9

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 9 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 1 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 9

Bài 1. Viết các số:

a) Mười chín phần mười:

b) Ba và bảy phần chín:

c) Hai mươi lăm phẩy tám:

d) Không phẩy bốn trăm mười lăm:

Bài 2. Viết vào chỗ chấm:

a) \frac{3}{100}

b) 8\frac{5}{19} đọc là:

c) 4,291 đọc là:

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 64,23 + 9,38

b) 82,7 – 9,05

c) 4,37 x 3,9

d) 180,88 : 5,6

Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 7 trong số 26,718 có giá trị là:

A. 7

B. 700

C.7/10

D.7/100

b) 809/100 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,89

B. 8,9

C. 8,09

D. 0,009

c) 12dm2 7cm2=……dm2

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 12,7

B. 12,07

C. 12,007

D. 1,207

d) Số lớn nhất trong các số: 8,354 ; 8,354 ; 8,534 ; 8,543 là:

A. 8,345

B. 8,354

C. 8,534

D. 8,543

Bài 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 150 phút = 2,5 giờ ▭

b) 0,049 kg = 490g ▭

c) 8,9 m2 > 8m2 9dm2

d) 9dm2 3cm2 = 9,3 dm2

Bài 6. Một lớp có 14 bạn nữ và 21 bạn nam. Hỏi số các bạn nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số các bạn trong lớp?

Bài 7. Một hình tam giác có trung bình cộng độ dài đáy và chiều cao là 13cm, chiều cao bằng 4/9 độ dài đáy. Tính diện tích hình tam giác đó?

Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 1:

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 2.

a) Ba phần một trăm

b) Tám và năm phần mười chín

c) Bốn phẩy hai trăm chín mươi mốt.

Bài 3.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 4.

a. C

b. C

c. B

d. D

Bài 5.

a. Đ

b. S

c. Đ

d. S

Bài 6.

Tổng số các bạn của lớp học đó là:

14 + 21 = 35 (bạn)

So với các bạn trong lớp số bạn nữ chiếm:

14 : 35 x 100 = 40%

Đáp số: 40%

Bài 7.

Tổng độ dài đáy và chiều cao của tam giác đó là:

13 x 2 = 26 (cm)

Ta có sơ đồ:

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Tổng số phần bằng nhau là:

4 + 9 = 13 (phần)

Chiều cao của tam giác đó là:

26 : 13 x 4 = 8 (cm)

Độ dài cạnh đáy của tam giác đó là:

26 – 8 = 18 (cm)

Diện tích tam giác đó là:

(8 x 18 ) : 2 = 72 (cm2)

Đáp số: 72cm2

Đánh giá bài viết
37 12.169
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm