Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 33 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 33 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 33 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập về hình học lớp 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 1:

Một mảnh đất được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó.

Bài tâp cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 2:

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Nếu chiều dài giảm đi 5m và chiều rộng tăng 5m thì diện tích tăng 65m2. Tính diện tích của mảnh đất đó.

Bài 3:

Trong hình bên, biết diện tích hình vuông là 16m2. Tính diện tích hình tròn tâm O.

Bài tâp cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4:

Một bể nước làm bằng tôn dạng hình hộp chữ nhật có chiều cao là 1,2m, chiều rộng kém chiều dài 0,6m và có diện tích xung quanh là 6,72m2. Khi bể không có nước, người ta mở vòi cho nước chảy vào bể, mỗi giờ được 561 l nước. Hỏi sau mấy giờ thì lượng nước trong bể bằng 75% thể tích của bể?

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 1:

HD: Nối B với E ta được hai hình thang vuông (xem hình vẽ).

Bài tâp cuối tuần môn Toán lớp 5

Vì tỉ lệ bản đồ 1 : 1000 nên độ dài thật của:

AB là 4cm x 1000 = 4000cm = 40m;

BC là 4,2cm x 1000 = 4200cm = 42m;

CD là 2,3cm x 1000 = 2300cm = 23m;

ED là 1,9cm x 1000 = 1900cm = 19m;

GE là 5,1cm x 1000 = 5100cm = 51m;

AG là 3cm x 1000 = 3000cm = 30m.

Chu vi của mảnh đất là:

40 + 42 + 23 + 19 + 51 + 30 = 205 (m)

Diện tích mảnh đất hình thang ABEG là:

(51 + 40) x 30 : 2 = 1365 (m2)

Diện tích mảnh đất hình thang BCDE là:

(42 + 19) x 23 : 2 = 701,5 (m2)

Diện tích của cả mảnh đất là:

1365 + 701,5 = 2066,5 (m2)

Bài 2:

HD: Coi chiều dài của mảnh đất A là 3 phần bằng nhau thì chiều rộng là 2 phần như thế. Cắt và ghép như hình vẽ, ta có diện tích tăng thêm (65m ) chính là diện tích hình chữ nhật MNPQ.

Độ dài đoạn thẳng MN là:

65 : 5 = 13 (m)

Độ dài đoạn thẳng MC là:

13 + 5 = 18 (m)

Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật ABCD là:

18 x 3 = 54 (m)

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật ABCD là

18 x 2 = 36 (m)

Diện tích của mảnh đất đó là :

54 x 36 = 1944 (m2).

Bài 3:

HD: Ta có OA = OB = OC = OD và là bán kính r của hình tròn tâm O. Diện tích hình tam giác AOD bằng 1/4 diện tích hình vuông ABCD.

Diện tích hình tam giác AOD là:

16 : 4 = 4 (m2).

Vậy ta có:

OA x OD : 2 = 4 (cm2) hay r x r: 2 = 4 (cm2)

Do đó r x r = 8 (cm ).

Diện tích hình tròn tâm O là:

8 x 3,14 = 25,12 (cm2).

Bài 4:

Bài giải:

Chu vi đáy của bể nước là:

6,72 : 1,2 = 5,6 (m)

Nửa chu vi đáy của bể nước là:

5,6 : 2 = 2,8 (m)

Chiều dài của bể nước là:

(2,8 + 0,6) : 2 = 1,7 (m)

Chiều rộng của bể nước là:

1,7 – 0,6 = 1,1 (m)

Thể tích của bể nước là :

1,7 x 1,1 x 1,2 = 2,244 (m3)

75% thể tích của bể nước là:

2,244 x 75 : 100 = 1,683 (m3)

561 l = 561dm3 = 0,561m3

Thời gian để vòi chảy được lượng nước bằng 75% thể tích của bể nước là:

1,683 : 0,561 = 3 (giờ)

Đáp số: 3 giờ.

Ngoài Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 33 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 2 lớp 5 môn Toán đạt kết quả cao.

Giải Toán lớp 5 Tuần 34

Đề thi học kì 2 lớp 5 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
3 6.742
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

    Xem thêm