Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 32 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 32 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 32 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập phép chia. Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 32: Ôn tập phép chia. Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

Bài 1:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

3,45 x 0,99 + 3,45 : 100

b) 1,2 : 6,5 x 1,3.

Bài 2:

Tìm x :

a) X : 10 + X x 3,9 = 4,8

b) 4,1 : X x 1,5 = 0,2.

Bài 3:

Tìm một số, biết rằng nếu số đó nhân với 4 rồi trừ đi 4,5 thì cũng có kết quả bằng khi lấy số đó chia cho 4 rồi cộng với 4,5.

Bài 4:

Lúc 7 giờ 50 phút, bác Xuân đi bộ từ A với vận tốc 4,5 km/giờ và đến B vào lúc 9 giờ 10 phút. Bác Thu đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ. Hỏi bác Thu muốn đến B trước bác Xuân 15 phút thì phải khởi hành từ A vào lúc mấy giờ?

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 32

Bài 1:

a) 3,45 x 0,99 + 3,45 : 100 = 3,45 x 0,99 + 3,45 x 0,01

= 3,45 x (0,99 + 0,01)

= 3,45 x 1 = 3,45.

b) 1,2 : 6,5 x 1,3 = 1,2 : (6,5 : 1,3)

= 1,2 : 5 = 0,24.

Bài 2:

a) X : 10 + X x 3,9 = 4,8

X x 0,1 + X x 3,9 = 4,8

X x (0,1+3,9) = 4,8

X x 4 = 4,8

X = 4,8 : 4

X = 1,2

b) 4,1 : X x 1,5 =0,2

4,1 : (X : 1,5) = 0,2

X : 1,5 = 4,1 : 0,2

X : 1,5 = 20,5

X = 20,5 x 1,5

X = 30,75

Bài 3:

Gọi số phải tìm là X. Theo đầu bài ta có:

X x 4 – 4,5 = X : 4 + 4,5

X x 4 – X : 4 = 4,5 + 4,5 (Hai biểu thức cùng bớt x : 4 và thêm 4,5)

X x 4 – X x 0,25 = 9

X x (4 – 0,25) = 9

X x 3,75 = 9

X = 9 : 3,75

X = 2,4

Bài 4:

Bài giải:

Thời gian bác Xuân đi bộ từ A đến B là:

0 giờ 10 phút – 7 giờ 50 phút = 1 giờ 20 phút

1 giờ 20 phút = 4/3 giờ

Quãng đường từ A đến B dài là:

4,5 x \frac{4}{3}= 6 (km)

Thời gian bác Thu đi từ A đến B là:

6 : 12 = 0,5 (giờ)

0,5 giờ = 30 phút

Bác Thu cần đến B lúc:

9 giờ 10 phút – 15 phút = 8 giờ 55 phút

Bác Thu phải khởi hành từ A lúc:

8 giờ 55 phút – 30 phút = 8 giờ 25 phút

Đáp số: 8 giờ 25 phút.

Trên đây là Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 32 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
34 8.753
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm