Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 32 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 32 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 32 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập phép chia. Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 1:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

3,45 x 0,99 + 3,45 : 100

b) 1,2 : 6,5 x 1,3.

Bài 2:

Tìm x :

a) X : 10 + X x 3,9 = 4,8

b) 4,1 : X x 1,5 = 0,2.

Bài 3:

Tìm một số, biết rằng nếu số đó nhân với 4 rồi trừ đi 4,5 thì cũng có kết quả bằng khi lấy số đó chia cho 4 rồi cộng với 4,5.

Bài 4:

Lúc 7 giờ 50 phút, bác Xuân đi bộ từ A với vận tốc 4,5 km/giờ và đến B vào lúc 9 giờ 10 phút. Bác Thu đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ. Hỏi bác Thu muốn đến B trước bác Xuân 15 phút thì phải khởi hành từ A vào lúc mấy giờ?

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 1:

a) 3,45 x 0,99 + 3,45 : 100 = 3,45 x 0,99 + 3,45 x 0,01

= 3,45 x (0,99 + 0,01)

= 3,45 x 1 = 3,45.

b) 1,2 : 6,5 x 1,3 = 1,2 : (6,5 : 1,3)

= 1,2 : 5 = 0,24.

Bài 2:

a) X : 10 + X x 3,9 = 4,8

X x 0,1 + X x 3,9 = 4,8

X x (0,1+3,9) = 4,8

X x 4 = 4,8

X = 4,8 : 4

X = 1,2

b) 4,1 : X x 1,5 =0,2

4,1 : (X : 1,5) = 0,2

X : 1,5 = 4,1 : 0,2

X : 1,5 = 20,5

X = 20,5 x 1,5

X = 30,75

Bài 3:

Gọi số phải tìm là X. Theo đầu bài ta có:

X x 4 – 4,5 = X : 4 + 4,5

X x 4 – X : 4 = 4,5 + 4,5 (Hai biểu thức cùng bớt x : 4 và thêm 4,5)

X x 4 – X x 0,25 = 9

X x (4 – 0,25) = 9

X x 3,75 = 9

X = 9 : 3,75

X = 2,4

Bài 4:

Bài giải:

Thời gian bác Xuân đi bộ từ A đến B là:

0 giờ 10 phút – 7 giờ 50 phút = 1 giờ 20 phút

1 giờ 20 phút = 4/3 giờ

Quãng đường từ A đến B dài là:

4,5 x \frac{4}{3}= 6 (km)

Thời gian bác Thu đi từ A đến B là:

6 : 12 = 0,5 (giờ)

0,5 giờ = 30 phút

Bác Thu cần đến B lúc:

9 giờ 10 phút – 15 phút = 8 giờ 55 phút

Bác Thu phải khởi hành từ A lúc:

8 giờ 55 phút – 30 phút = 8 giờ 25 phút

Đáp số: 8 giờ 25 phút.

Ngoài Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 32 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 2 lớp 5 môn Toán đạt kết quả cao.

Giải Toán lớp 5 Tuần 33

Đề thi học kì 2 lớp 5 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
34 10.520
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

Xem thêm