Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh trường Tiểu học Hồng Sơn có file nghe + đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG SƠN
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC MÔN TIẾNG ANH LỚP 5
Thời gian làm bài : 40 Phút
I. LISTENING
Task 1. Listen and match. There is one example (0). (1 points)
Task 2. Listen and tick (
) the correct pictures. There is one example. (0,5 points)
Example: 0. What will the weather be like tomorrow?
A. B. D.
Mark Listening Reading Writing Speaking
Task 1 Task 2 Task 3 Task 1 Task 2 Task 3 Task 1 Task 2 Task 1 Task 2
A
B
C
D
E
F
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
1. What would you like to eat?
A.
B. C.
2. What is the matter with you?
A.
B. C.
3. Where does Marry live?
A.
B. C.
4. What would you like to be in the future?
A.
B. C.
5. Where the park?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
A. B. C.
Task 3. Listen and write T (True) or F (False). There is one example (0). (1 points)
True False
0. His name is Quan. V
1. It is in the north of Viet Nam.
2. There are four seasons here.
3. The dry season lasts from November to April.
4. The rainy season lasts from May to October. It is usually hot and dry.
II. READING
Task 1. Look and write the correct words. There is one example. (1 points)
Toothache Bus stop Pilot Rice The story of Tam and Cam
Example: It’s a fairy tale about two sisters. The Story of Tam and Cam
1. He has a pain in her tooth. ______________________
2. A person who flies or is qualified to fly an aircraft or spacecraft. _____________________
3. A Southeast Asian grass widely grown in warm wet areas especially for its seeds which are used for
food _____________________
4. A place where a bus regularly stops, usually marked by a sign. _____________________
Task 2. Look and read. Put a tick (v) or a cross (x). (0.5 points)
0. He is skating. V

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh trường Tiểu học Hồng Sơn có file nghe + đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô ra đề và các em ôn tập, củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi chính thức tới đây.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 5, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 5 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
58 8.352
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm