Từ vựng tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 5: Where Will You Be This Weekend?

VnDoc - Ti tài liệu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
Unit 5: Where will you be this weekend?
Vocabulary
1
Explore the caves
/ɪk’splɔ:/ …/keɪv/
Khám phá các hang động
2
Take a boat trip
/bəʊt/
Đi thuyền
3
Build sandcastles
/’san(d)kɑ:s(ə)l/
Xây lâu đài cát
4
Swim in the sea
Bơi ở bin
5
Go for a picnic
Đi dã ngoại
6
Visit Tuan Chau Island
Thăm đảo Tun Châu
7
Go to Ha Long Bay
Đi Vịnh H Long
8
Go to the zoo
Đi vườn thú
9
Go to the supermarket
Đi siêu thị
10
Play football
Chơi đá bóng
11
Play badminton
Chơi cầu lông
12
Play basketball
Chơi bóng rổ
13
Play volleyball
Chơi bóng chuyền
14
Play hide and seek
Chơi trốn tìm
15
Play chess
Chơi cờ
16
Play cards
Chơi bài
17
On the beach
Trên bin
18
Around the islands
Vòng quanh đảo
19
Seaside
/’si:sʌɪd/
B bin
20
City
Thành phố, thành thị, đô thị
21
Countryside
/’kʌntrɪsʌɪd/
Nông thôn, min quê, vùng
quê, địa phương
22
mountain
/’maʊntɪn/
Núi
23
Sunbathe
/’sʌnbeɪð/
Tm nng
Mi các bn vào tham kho các bài tiếp theo ti: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-5

Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 5

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Từ vựng tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 5: Where Will You Be This Weekend? được sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn hệ thống lại toàn bộ từ mới quan trọng trong bài. Các bạn hãy tải về và luyện tập hàng ngày để có lượng từ phong phú nhé!

Mời các bạn vào tham khảo các bài tiếp theo để chuẩn bị kiến thức trọn vẹn nhất:

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 6: How Many Lessons Do You Have Today?

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 6: How Many Lessons Do You Have Today?

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 6: How many lessons do you have today?

Đánh giá bài viết
4 2.145
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm