Đề ôn thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 có đáp án

Đề ôn thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4

Đề ôn thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 có đáp án là tài liệu được VnDoc sưu tầm, chọn lọc từ những đề thi hay của các trường trong cả nước giúp các em học sinh ôn tập, nâng cao kỹ năng giải các dạng Toán. Sau đây mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo và tải về.

Đề ôn thi thi học sinh giỏi Toán lớp 4

Câu 1 (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức sau:

4550 : 25 + 25 x 63 – 35

Câu 2 (2 điểm). Tìm y, biết:

a) 3798 – y = 637 + 253

b) 19 × y – 8 × y – y = 37080

Câu 3 (2 điểm) Tính bằng cách hợp lí nhất:

a) 5872 + 3675 + 128 + 1325

b) 1999 × 578 + 421 × 1999 + 1999

Câu 4:(2,5 điểm)

Cho ba số A, B và C có tổng bằng 3462. Trong đó số B lớn hơn số A là 18 đơn vị và bé hơn số C là 45 đơn vị. Hãy tìm ba số A, B và C.

Câu 5 ( 2,5 điểm)

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 268m, biết chiều dài hơn chiều rộng là 18m. Tính diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó.

Đáp án Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 4

Câu 1: (1 điểm)

4550 : 25 + 25 x 63 – 35

= 182 + 1575 – 35

0,5 điểm

= 1757– 35

0,25 điểm

= 1722

0,25 điểm

Câu 2 ( 2 điểm)

a) 3798 – y

= 637 + 253

3798 – y

=890

0,25 điểm

y

= 3798 – 890

0,25 điểm

y

= 2899

0,5 điểm

b) 19 × y – 8 × y - y

= 37080

(19 – 8 – 1) × y

= 37080

0,25 điểm

10 × y

= 37080

0,25 điểm

y

= 37080 : 10

0,25 điểm

y

= 3708

0,25 điểm

Câu 3 ( 2 điểm)

a) 5872 + 3675 + 128 + 132

= ( 5872 + 128) + ( 3675 + 1325)

0,5 điểm

= 6000 + 5000

0,25 điểm

= 11 000

0,25 điểm

b) 1999 × 578 + 421 × 1999 + 1999

= 1999 × ( 578 + 421 + 1)

0,5 điểm

= 1999 × 1000

0,25 điểm

= 1 999 000

0,25 điểm

Câu 4 ( 2,5 điểm)

Theo đầu bài, ta có sơ đồ:

Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 4

Nếu ta thêm vào số A 18 đơn vị và bớt ở số C đi 45 đơn vị thì ta sẽ được ba số bằng nhau và bằng số B. Khi đó tổng mới là:

3462 + 18 – 45 = 3435

Số B là:

3435 : 3 = 1145

Số A là:

1145 – 18 = 1127

Số C là:

1145 + 45 = 1190

Đáp số:

Số A: 1127

Số B: 1145

Số C: 1190

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 5 ( 2,5 điểm)

Nửa chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là:

0,25 điểm

268 : 2 = 134 (m)

0,5 điểm

Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là:

( 134 + 18) : 2 = 76 ( m)

0,5 điểm

Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là:

76 – 18 = 58 ( m)

0,5 điểm

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

76 × 58 = 4408 ( m2)

0,5 điểm

Đáp số: 4408m2

0,25 điểm

Đề ôn thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 có đáp án có đáp án chi tiết cho từng đề thi là tài liệu cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức Toán nâng cao lớp 4, chuẩn bị cho các kì thi học sinh giỏi, kì thi giao lưu học sinh giỏi trong năm học.

Đánh giá bài viết
3 3.683
Sắp xếp theo

Thi học sinh giỏi lớp 4

Xem thêm