Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 năm 2019 - 2020

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 năm 2019 - 2020 là tài liệu được VnDoc sưu tầm, chọn lọc từ những đề thi hay của các trường trong cả nước giúp các em học sinh ôn tập, nâng cao kỹ năng giải các dạng Toán, chuẩn bị kì thi học sinh giỏi lớp 4. Sau đây mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo và tải về.

Đề ôn thi thi học sinh giỏi Toán lớp 4

A . PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Trung bình cộng của 2 số là 15. Số lớn gấp đôi số bé. Tìm số lớn.

A: 20

B: 15

C: 10

D: 7

Câu 2: Phép chia nào đúng:

A . 4083 : 4 = 102 (dư 3)

C . 4083 : 4 = 120 (dư 3)

B. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

D. 4083 : 4 = 12 (dư 3)

Câu 3: Một hình vuông có chu vi bằng 72 cm, cạnh của hình vuông đó là:

A . 18 mm

B. 36 cm

C. 180 mm

D . 1800 mm

Câu 4: Phép chia 4605 : 15 có tổng của số bị chia, số chia, thương là :

A . 37

B . 307

C . 4657

D . 4927

Câu 5: Phân số Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 phân số lớn hơn phân số \frac{1}{2}là:

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4

Câu 6: Số có hai chữ số mà tổng của chúng bằng 14 và hiệu của chúng bằng 4 là :

A . 84 ; 48

B . 62 ; 26

C .73 ; 37

D . 59 ; 95

Câu 7. Số thích hợp viết vào ô trống 36 5 vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 9 là :

A . 2

B . 4

C .6

D . 8

Câu 8: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 54 x 9+4 x 6 = (54 + 46) x……….

A: 7

B: 5

C: 9

D: 99

B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1 (1 đ) Tìm Y.

a/ (9407 – 7274) : Y = 8058 : 34

b / Y x 128 – Y x 17 – Y x 11 = 576 000

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 2 (1 đ) Tính bằng cách nhanh nhất.

a. (125 x 36) : (5 x 9)

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 3 (1,5 đ) .Lớp 4A có 1/3 số nam sinh bằng 1/5 số nữ sinh. Số nữ sinh hơn số nam sinh 10 người. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu nam sinh, bao nhiêu nữ sinh ?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 4: (1,5 điểm) .Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 84 m. Biết rằng nếu bớt chiều dài miếng đất đi 6 m thì ta được một mảnh đất hình vuông. Tìm diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó?

Đáp án Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 4

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm ) Khoanh đúng mỗi câu cho 0,5 điểm.

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Đáp án đúng

A

B

C

D

B

D

B

C

B / PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1 (1 đ) Tìm Y .

a/ (9407 – 7274) : Y = 8058 : 34 b / Y x 128 – Y x 17 – Y x 11 = 576 000

2133 : Y = 237 Y x (128 -17 -11) = 576000

Y = 2133 : 237 Y x 100 = 576000

Y = 9 Y = 576000 : 100

Y = 5760

Câu 2 (1 đ) Tính bằng cách nhanh nhất.

a. (125 x 36) : (5 x 9) = (125 : 5) x (36 : 9)

= 25 x 4

= 100

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4

Câu 3 (2 đ) Coi số nam sinh là 3 phần thì số nữ sinh là 5 phần như thế . Vậy theo đề bài ta có sơ đồ sau :

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4

1/3 Số nam sinh là : 10 : (5-3) = 5 (người)

Số nam sinh có là : 5 x 3 = 15 (người)

Số nữ sinh có là : 15 + 10 = 25 (người)

Đáp số: 15 nam sinh

25 nữ sinh

Câu 4 (2đ)

Vẽ hình

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4

Theo bài ra ta có chiều dài hơn chiều rộng 6 m

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

84 : 2 = 42 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(42 - 6) : 2 = 18 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

18 + 6 = 24 (m)

Diện tích miếng đất hình chữ nhật là:

24 x 18 = 432 (m2)

Đáp số: 432 m2

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 năm 2019 - 2020 có đáp án có đáp án chi tiết cho từng đề thi là tài liệu cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức Toán nâng cao lớp 4, chuẩn bị cho các kì thi học sinh giỏi, kì thi giao lưu học sinh giỏi trong năm học.

Đánh giá bài viết
11 3.665
Sắp xếp theo

    Thi học sinh giỏi lớp 4

    Xem thêm