Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2014 - 2015 trường tiểu học Quảng Minh A

Đề thi cuối năm môn Lịch sử - Địa lý lớp 5

Đề kiểm tra cuối kì II môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2014 - 2015 trường tiểu học Quảng Minh A đề thi cuối năm của 2 môn Lịch sử và Địa lý lớp 5 hay. Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Sử và Địa này được VnDoc sưu tầm và giới thiệu dành cho các bạn và thầy cô tham khảo, ôn luyện cuối học kì 2 môn Lịch sử lớp 5 và Địa lý lớp 5.

Đề thi học kì 2 lớp 5

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 theo Thông tư 22 - Đề số 1

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học số 2 Ân Đức, Bình Định

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học Trung Hưng, Hưng Yên

Trường Tiểu học Quảng Minh A

Đề thi kiểm tra cuối kì II.

Môn: Lịch sử và Địa lý

Năm học: 2014-2015

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Sử - Địa số 1

A/ PHẦN I: MÔN LỊCH SỬ

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng. (Từ câu 1 đến câu 2)

Câu 1. Năm 1959, Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm mục đích:

A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

B. Mở mang giao thông miền núi.

C. Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.

D. Nối liền hai miền Nam - Bắc.

Câu 2. Đế quốc Mĩ phải kí hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vì:

A. Mĩ không muốn kéo dài chiến tranh tại Việt Nam.

B. Mĩ muốn thể hiện thiện chí với nhân dân Việt Nam

C. Mĩ bị thất bại nặng nề về quân sự ở cả hai miền Nam, Bắc.

D. Mĩ muốn rút quân về nước

Câu 3: Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?

Câu 4: Tại sao nói: Ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử của dân tộc ta?

B/ PHẦN II: MÔN ĐỊA LÍ

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng .(Từ câu 1 đến câu 2)

Câu 1: Châu lục nào có số dân đông nhất thế giới:

A. Châu Âu B. Châu Á

C. Châu Phi D. Châu Mĩ

Câu 2: Châu Phi là châu lục:

A. Có nhiều đồng bằng rộng lớn màu mỡ

B. Có nền kinh tế chậm phát triển .

C. Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa .

D. Xuất khẩu nhiều lương thực thực phẩm .

Câu 3: Dân cư Châu Á tập trung đông đúc ở những vùng nào? Tại sao?

Câu 4: Vì sao Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?

Đáp án đề thi cuối năm môn Lịch sử - Địa lý lớp 5

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM - ĐỀ 1

LỊCH SỬ

Câu 1: C (0,5 điểm)

Câu 2: C (0,5 điểm)

Câu 3: Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì? (2 điểm)

Trả lời:

Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho chiến trường miền Nam về sức người, vũ khí, lương thực... góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam.

Câu 4: Tại sao nói: Ngày 30/4/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta? (2 điểm)

Trả lời:

Vì ngày 30/4/1975 quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập, non sông thu về một mối, Bắc Nam sum họp một nhà.

ĐỊA LÍ

Câu 1: B (0,5 điểm)

Câu 2: B (0,5 điểm)

Câu 3: Dân cư Châu Á tập trung đông đúc ở những vùng nào? Tại sao? (2 điểm)

Trả lời:

Dân cư Châu Á tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng châu thổ màu mỡ. Vì ở đó có khí hậu tốt, đất đai màu mỡ, thuận lợi cho việc làm ăn sinh sống của họ.

Câu 4: Vì sao Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới? (2 điểm)

Trả lời:

Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới vì: Châu Phi có địa hình tương đối cao, toàn bộ châu lục được coi như một cao nguyên khổng lồ và lại nằm trong vành đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn, không có biển ăn sâu vào đất liền nên châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.

Đánh giá bài viết
251 78.020
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Địa lý lớp 5 Xem thêm