Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 15

Đề thi lên lớp 6 môn Anh năm 2019 có đáp án

Đề luyện thi môn Tiếng Anh vào lớp 6 năm 2019 môn Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

I. Hãy khoanh tròn một từ không cùng loại với các từ còn lại.

1. A. math

B. car

C. star

D. park

2. A. box

B. shop

C. copy

D. movie

3. A. eat

B. near

C. leave

D. read

4. A. stand

B. noisy

c. swim

D. next

5. A. bicycle

B.cook

c. careful

D. bike

II. Hãy đọc thông tin trong bảng và trả lời các câu hỏi sau:

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

Ví dụ: 1. When is Sports World?

It’s on Saturday at 1.30.

2. When is New Music?

__________________________________________.

3. When is Cartoon Time?

__________________________________________.

4. When is Seven Seas?

__________________________________________.

5. When is space 4000?

__________________________________________.

III. Hãy chọn các từ phù hợp điền vào các đoạn hội thoại sau.

POST OFFICE - LISTEN TO MUSIC - DOG - A UNIVERSITY - THREE

1. A: Excuse me. Where’s the__________________ ?

B: It’s down the Street, next to the cinema.

A: Thank you.

2. A: How many bags do you have?

B:______________ .

A: Can you open them, please? I need to inspect them.

B: Certainly.

3. A: Do you have a pet?

B: Yes. I have a__________ .

A: What’s its name?

B: LUCKY.

4. A: What do you like to do in your free time?

B: I like to_____________________________ . I enjoy POP.

5. A: Where does your mom work?

B: She works at_____________________ .

IV. Ann đang viết một bức thư nhưng còn rất nhiều lỗi. Hãy tìm lỗi và viết lại bức thư cho đúng.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

Đáp án có trong file tải: Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 15. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 4.059
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm