Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 21

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH
M HỌC 2019 - 2020
I. Viết các t cho sẵn sau đây vào đúng cột.
/watched/ travelled / /listened / wanted / played/ cooked / painted/ worked /
finished//visited/ started / stayed/
II. Kết hợp câu cột A với câu cột B sao cho nghĩa viết số thứ tự câu vào cột
giữa A B, sau đó dùng các câu đã kết hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành đoạn
hội thoại.
A: _________________________ this evening.
B: Oh, no! ________________________
A: Well,________________________ ,then?
B:_________________________________________________
A: The new Tom Cruise film.
B: And ________________________
A: At the Odeon Cinema.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B: OK, then.
III. Chọn phương án đúng A, B, C hoặc D điền vào chỗ trống để hoàn thành câu.
1. On__________________________ .
A. Tuesday night
B. night of Tuesday
C. Tuesday’s night
D. Tuesdays night
2. Her baby was born_____________ two o’clock yesterday afternoon.
A. on
B. at
C. in
D. of
3. __________ without milk is yours.
A. The coffee
B. A coffee
C. Coffee
D. Coffees
4.________ either of your cousins here?
A. Be
B. Are
C. Is
D. To be
6. Tom and____________ are going to the birthday party together.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. I
B. me
C. my
D. mine
6. Here__________________________
A. comes your mother
B. your mother’s comes
C. your mother come
D. your mother comes
IV. Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu nghĩa.
1. you/ have/ had/ holiday/ yet/ a/ ?
_________________________________________________________
2. Rolls Royce/ he/ not/ own/ that/ does/.
_________________________________________________________
3. a/ is/ car/ cheaper/ motorbike/ a/ than/.
_________________________________________________________
4. I’ll/ at/ and/ a/ stay/ read/ go / or/ the/ to/ cinema/ home / book/.
_________________________________________________________
5. First/ had/ home/ then/ went/ we/ theatre/ the/ dinner/ to/ at/ we/ and/.
_________________________________________________________
V. Chọn các từ in đậm điền vào ch trống để hoàn thành đoạn văn sau.
being growing work for signs age push to

Đề thi thử lên lớp 6 2019 môn Anh

Đề ôn thi vào lớp 6 năm 2019 môn Tiếng Anh có đáp án nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 rèn luyện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Trên đây là trọn bộ nội dung đề thi và đáp án của Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 21. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 2.522
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm