Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử vào lớp 6 môn Toán Trường Amsterdam - Đề số 2

Đề thi vào lớp 6 môn Toán 

Để hỗ trợ cho việc giảng dạy của quý thầy cô và việc ôn tập, chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 6 của các em học sinh VnDoc xin giới thiệu bài test Đề thi thử vào lớp 6 môn Toán Trường Amsterdam - Đề số 2. Tham gia làm bài để rèn luyện, củng cố các kiến thức đã học nhé!

Các em có thể tham khảo thêm bài test: Đề thi thử vào lớp 6 môn Toán Trường Amsterdam - Đề số 1

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Tính:

  Đề thi thử vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2011
  Trả lời: 
  Giá trị của biểu thức trên là: ............

  Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản.
  6/11
 • Câu 2:
  Có hai thùng dầu, nếu đổ 2 lít dầu từ thùng A sang thùng B thì số dầu của mỗi thùng bằng nhau.Nếu đổ 2 lít dầu từ thùng B sang thùng A thì số dầu ở thùng A gấp 3 số dầu ở thùng B. Tính số lít dầu ở thùng A lúc đầu.
  Trả lời:
  Số lít dầu ở thùng A lúc đầu là: .......... lít.
  10
 • Câu 3:
  Giá hoa tháng 5 cao hơn tháng 4 là 20%. Giá hoa tháng 6 thấp hơn tháng 5 là 10%. Hỏi giá hoa tháng 6 cao hơn giá hoa tháng 4 là bao nhiêu %?
  Trả lời:
  Giá hoa tháng 6 cao hơn giá hoa tháng 4 là ...........%.
  8
 • Câu 4:
  Hiện nay tỉ số tuổi anh và tuổi em là 4/3. Hai năm trước tỉ số tuổi anh so với tuổi em là 7/5. Tính tuổi của em hiện nay?
  Trả lời:
  Tuổi của em hiện nay là: ............. tuổi.
  12
 • Câu 5:
  Năm người làm 8 giờ một ngày thì xong công việc trong 12 ngày. Hỏi 8 người làm 10 giờ một ngày thì xong công việc đó trong mấy ngày?
  Trả lời:
  8 người làm 10 giờ một ngày thì xong công việc đó trong ................ ngày.
  6
 • Câu 6:
  Tìm số có 3 chữ số Đề thi thử vào lớp 6 trường Amsterdam năm 2011
  Trả lời:
  Số cần tìm là: ............
  106
 • Câu 7:
  Một hình chữ nhật có chu vi 54 dm. Nếu tăng chiều rộng 2,5 dm và giảm chiều dài 2,5 dm thì được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
  Trả lời:
  Diện tích hình chữ nhật đó là: ...............dm2.
  176
 • Câu 8:
  Một người đi từ A đến B mất 4 giờ. Khi từ B về A người đó giảm vận tốc mỗi giờ 2km nên mất 4 giờ 20 phút. Tính độ dài quãng đường AB.
  Trả lời:
  Độ dài quãng đường AB là ............ km.
  104
 • Câu 9:
  Xuân có 36 hình lập phương cạnh là 2 cm. Xuân dùng một số hình lập phương để xếp thành một hình lập phương có thể tích lớn nhất. Tính diện tích toàn phần hình lập phương lớn.
  Trả lời:
  Diện tích toàn phần hình lập phương lớn là .................cm2.
  216
 • Câu 10:
  Một phép chia có thương là 5 và dư 1. Tìm số bị chia biết tổng số bị chia, số chia và số dư là 2012.
  Trả lời:
  Số bị chia là: ............
  1676
 • Phần 2: Tự luận
  Câu 1:
  Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 3 dm và giảm chiều dài đi 3dm thì diện tích hình chữ nhật mới tăng thêm 153dm2 so với hình lúc đầu.
  Tính diện tích hình chữ nhật lúc đầu?
  Trả lời:
  Diện tích hình chữ nhật lúc đầu là: ................ dm2.

  2187
  Gọi chiều rộng là: a (dm)
  Diện tích phần mất đi là: 3 x a
  Diện tích phần tăng thêm là: (3 x a) x 2 + (3 x a - 9) = 9 x a - 9
  Diện tích tăng là: (9 x a - 9) - (3 x a) = 153
  Nên 6 x a - 9 = 153
  6 x a = 153 + 9 = 162
  a = 162 : 6 = 27 (dm)
  Vậy chiều dài ban đầu là: 27 x 3 = 81 (dm)
  Diên tích hình chữ nhật đầu là: 27 x 81 = 2187 (dm2)
  Đáp số: 2187 dm2
 • Câu 2:
  Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 30 km/giờ. Một lúc sau, một ôtô cũng đi từ A đến B với vận tốc 48 km/giờ và sẽ đuổi kịp xe máy tại B. Nhưng sau khi đi được nửa quãng đường AB thì xe máy giảm vận tốc 15 km/ giờ nên ôtô đuổi kịp xe máy tại D cách B 96km. Tính độ dài quãng đường AB?
  Trả lời:
  Độ dài quãng đường AB là: .............. km.
  264
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
225
Sắp xếp theo

Luyện thi trực tuyến

Xem thêm