Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 có file nghe và đáp án (số 1)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Đề kiểm tra chất lượng cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 có đầy đủ file nghe và đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 1 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh học kỳ 2 gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học, kèm với hình ảnh minh họa sinh động, sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô ra đề cũng như cho các em học sinh ôn tập làm bài. 

Các bạn có thể tải toàn bộ nội dung đề thi, đáp án và file nghe mp3 tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1

 • PART I. LISTENING
 • Question 1: Listen and circle the correct picture from sentence 1 to 5. Number 0 is an example.

  Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Question 2: Listen and draw the line from sentence 6 to 10. Number 0 is an example.

  Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1
 • 6.
  c
 • 7.
  d
 • 8.
  b
 • 9.
  f
 • 10.
  e
 • Question 3: Listen and tick from sentence 11 to 15. Number 0 is an example.

  Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1

  Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • Question 4: Listen and complete from sentence 16 to 20. Number 0 is an example.

  0. A happy hen with a hat!
  16. Here is my _nk!
  17. I like my _acket.
  18. Can you see the mouse on the _oon with some milk?
  19. Who has a _ amp? The lion has a lamp.
  20. The _angaroo has a kite.
 • 16.
  Chỉ điền chữ cái còn thiếu
  i
 • 17.
  j
 • 18.
  m
 • 19.
  l
 • 20.
  k
 • PART II. READING AND WRITING
 • Question 5: Look at the pictures.Cross the odd one out from sentence 21 to 24 Number 0 is an example.
  Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1
  Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • Question 6: Look at the picture and reorder the letters to make a complete word from sentence 25 to 28 Number 0 is an example.
  Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1
 • 25.
  Jam
 • 26.
  kite
 • 27.
  lion
 • 28.
  milk
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 618
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 1 Sách mới online

Xem thêm