Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1 do VnDoc.com đăng tải sau đây với nhiều dạng bài tập hay có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Ngoài Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1, các bạn có thể tham khảo thêm: 

 • 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  a) 71; … ; 73;… ; 75; … ; 77; … ; 79; …
  71; 72; 73;  74; 75; 76; 77; 78; 79; 80
 • b) 81; … ; … ; … ; … ; 86; … ; … ; … ; 90
  81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90
 • 2. Viết các số:
  a. Hai mươi ba:…….
  23
 • b. Bốn mươi bảy: …….
  47
 • c. Tám mươi ba:…….
  83
 • d. Chín mươi tám:……
  98
 • e. Năm mươi tư:…….
  54
 • f. Mười chín:…….
  19
 • 3. Viết các số 34, 27, 92, 59:
  a. Theo thứ tự từ bé đến lớn
  27, 34, 59, 92
 • b. Theo thứ tự từ lớn đến bé:
  92, 59, 34, 27
 • 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
  Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1

  Đồng hồ chỉ… giờ.
  8
 • 5. Chọn các ngày em đi học:
 • 6. Nhìn vào hình vẽ và trả lời:

  a) Hình bên có...............hình tam giác

  Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1

  8
 • b) Hình trên có .................. hình vuông
  3
 • 7. Tổ Một hái được 23 bông hoa, tổ Hai hái được 16 bông hoa. Hỏi cả hai tổ hái được bao nhiêu bông hoa?

  Số bông hoa cả hai tổ hái được là:.................. bông hoa

  39
 • 8. Một cửa hàng có 38 chiếc xe đạp, đã bán 25 chiếc. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?
  Trả lời: Cửa hàng còn lại ........... chiếc xe đạp
  13
 • 9. Điền dấu ( > < = ) thích hợp vào chỗ trống:
  a. 65 – 5 …. 90 – 20
 • b. 41 + 32 …. 70 + 3
 • c. 20 + 4 …. 45 – 23
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 455
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 1 Sách mới online

Xem thêm