Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán theo thông tư 22

Mời thầy cô và các bậc phụ huynh tham khảo Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1 với nhiều dạng bài tập hay có đáp án đi kèm để hướng dẫn các con của mình ôn tập và làm bài. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải các bài tập Toán một cách hiệu quả. 

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1

 • Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
 • a. Số liền sau của 99 là …….
  100
 • b. Số liền trước của 80 là…..
  79
 • Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

  Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1

 • a. Điểm A ở trong hình chữ nhật
 • b. Điểm M nằm ở trong hình chữ nhật
 • c. Điểm B nằm ở trong hình chữ nhật
 • d. Điểm N nằm ở ngoài hình chữ nhật
 • Câu 3: chọn số lớn nhất:
 • a. 20 ; 40 ; 70 ; 10
 • b. 70 ; 50 ; 80 ; 30
 • Câu 4: Em nghỉ 1 tuần lễ và ba ngày. Vậy em nghỉ được:
 • Câu 5: Tính. a. 30 + 40 = ........
  70
 • b. 79 – 69 = ...........
  10
 • Câu 6: Hãy so sánh 56 và 76
 • Câu 7: Một sợi dây dài 79 cm. Bố cắt đi 50 cm. Sợi dây còn lại là:
 • Câu 8: Lan có 20 cái kẹo, mẹ cho Lan thêm 20 cái kẹo nữa. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu cái kẹo?
  Trả lời: Lan có tất cả...........cái kẹo.
  40
 • Câu 9: Số hình tam giác có ở hình bên là:

  Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 798
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 1 Sách mới online

  Xem thêm