Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán theo thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2 với nhiều dạng bài tập hay có đáp án đi kèm sẽ giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải các bài tập Toán một cách hiệu quả để đạt kết quả cao trong kì thi học kì 2 sắp tới. 

 • Bài 1: Đọc, viết các số (theo mẫu):

  Ví dụ:
  a) bảy: 7
  b) 2: hai

 • c. năm:………..
  5
 • d. 3: ………
  ba
 • e. tám: ……
  8
 • f. 6:………
  sáu
 • Bài 2: Tính
 • a. 9 + 0 =…
  9
 • b. 4 + 2 – 3 =…
  3
 • c. 10 - 2 = ...........
  8
 • d. 3 + 7 - 5 =
  5
 • Bài 3: Nhìn vào hình vẽ và trả lời:

  Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

 • a. Hình vẽ trên có …. hình tam giác
  4
 • b. Hình vẽ trên có ......... hình vuông
  3
 • Bài 4: Điền số còn thiếu vào chỗ trống
 • a) 3 +… = 9
  6
 • b) 8 -… = 6
  2
 • Bài 5: Điền dấu < , >, =
 • a. 4 + 3 .....… 9
 • b. 3 + 4 … 4 + 3
 • c. 7 – 4 …10
 • d. 9 – 6 … 3 + 5
 • Bài 6: Viết phép tính thích hợp:

  Hải có: 6 que tính

  Lan có: 4 que tính

  Có tất cả: …..... que tính?

  6 + 4 = 10 4 + 6 = 10
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 707
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 1 Sách mới online

  Xem thêm