Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1 năm 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1 năm 2017 - 2018
(Vòng 11 & vòng 12 năm 2018)
(& Từ vòng 10 đến vòng 18 năm 2017)
ĐỀ THI VIOLYMPIC 2017 2018 _ LỚP 1
VÒNG 11 (Mở ngày 06/02/2018)
Họ tên: ………………………………………………………………………………………./
. Xếp thứ:………………..
Bài thi số 1:
Câu 1: Cho: 10 3 + 2 = 6 + 5.
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm
Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
17 + 1 4 = 12 +
Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
13 3 = 14
Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
12 + 1 + 3 = 15 2 +
Câu 5: Cho: 10 2 5 3 + 1 + 0.
Dấu thích hợp để điền vào ch chấm
Câu 6: Ban đầu, Lan 14 bông hoa. M cho Lan 5 bông hoa nữa. Lan cho Mai 7 bông
hoa. Hỏi lúc này Lan còn bao nhiêu bông hoa ?
Trả lời: Lan còn bông hoa.
Câu 7: Hãy cho biết kết quả của phép tính 19 6 số liền trước của số nào?
Trả lời: Liền trước số
Câu 8: Hãy cho biết số nào trừ đi 7 để bằng 10 cộng với 2?
Trả lời: Số đó
Câu 9: Một con lợn mẹ đẻ ra 1 chục lợn con. Hỏi đàn lợn đó tất c bao nhiêu con lợn?
Trả lời: Đàn lợn đó tất cả con lợn.
Câu 10: bao nhiêu số lớn hơn 9 không lớn hơn 20 ?
Trả lời: số.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài thi số 1:
Câu 1: Trong các số 4, 13, 10, 15, 9, 20 bao nhiêu số 2 chữ số?
Trả lời: Trong các số 4, 13, 10, 15, 9, 20 số 2 chữ số.
Câu 2: Số gồm 5 đơn vị 1 chục
Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 17 3 1 = 12 +
Câu 4: Kết quả phép trừ 19 cho 7 bằng
Câu 5: An 10 quyển vở. Thành có 3 quyển vở. Hỏi cả hai bạn bao nhiêu quyển vở ?
Trả lời: Cả hai bạn quyển vở.
Câu 6: An nghĩ ra một số, biết khi lấy số đó trừ đi 2, rồi cộng với 5 thì bằng 18. Hỏi An
nghĩ ra số nào ?
Trả lời: Đó là số
Câu 7: Cho: 10 4 > 1 > 4 + 0.
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm
Câu 8: Cho: 5 1 + 4 = 2 + 2.
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm
Câu 9: 15 viên bi đỏ 4 viên bi xanh. cho Sơn 1 viên bi. Hỏi Hà còn lại tất
cả bao nhiêu viên bi ?
Trả lời:Hà n lại viên bi.
Câu 10: Từ 5 đến 19 mấy chữ số 5 ?
Trả lời: chữ số 5.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài thi số 2 : Đi tìm kho báu:
Câu 1: Điền dấu thích hợp o chỗ chấm: 13 + 6 - 4 ..... 16 - 5 + 4
a/ 3 ; b/ 4 ; c/ 5 ; d/ 2.
Câu 2: Cho: 10 - 2 < 6 - 0 + ..... < 8 - 0 + 2. Số thích hợp để điền o chỗ chấm là: .....
Câu 3: Điền dấu thích hợp o chỗ chấm: 11 + 2 ..... + 12 + 1
Câu 4: Điền dấu thích hợp o chỗ chấm: 12 + 2 ..... 10 + 6
Câu 5: Chọn phép tính thích hợp với hình vẽ:
a/ 10 - 3 = 7 ; b/ 10 - 2 + 1 = 9 ; c/ 10 - 2 = 9 ; d/ 10 - 2 - 1 = 7.
Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 10 + 2 - 2 < ..... - 3 < 10 + 5 - 3
Câu 7: Số nhỏ nhất có một chữ số cộng với 12 kết quả bằng: ......
Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 12 + ..... - 0 = 18 - 2 + 1
Câu 9: Điền dấu thích hợp o chỗ chấm: 19 - 3 + 1 ..... 17 - 6 + 3.
Câu 10: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 18 - 5 ..... 16 + 0.
Câu 11: Cho: 10 - 6 + 5. Phép tính thích hợp để điền o chỗ chấm là:
a/ 3 + 2 + 4 ; b/ 4 + 2 + 2 ; c/ 10 - 4 + 1 ; d/ 2 + 0 + 4.
Câu 12: Điền số thích hợp o chỗ chấm: 15 - 1 - 3 = 5 + 14 - .....
Câu 13: Từ 8 đến 19 ..... chữ số 1.
Câu 14: Từ 3 đến 17 ..... số.
Câu 15: Số liền sau số 3 cộng với 5 bằng ......
Câu 16: Cho: 4 - 1 + 5 ..... 2 + 4 + 3. Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm : ......
Câu 17: Cho: 6 + 3 + 1 > ..... + 5 > 4 + 5 - 1. Số thích hợp để điền o chỗ chấm là: .....
Câu 18: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 13 + 5 ..... 14 + 5.
Câu 19: Cho: ….. = 10 - 7 + 5. Phép tính thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
a/ 2 + 8 -1 ; b/ 2 + 4 + 4 ; c/ 5 + 3 ; d/ 2 + 1 + 4.
Câu 20: Số liền trước của số nhất hai chữ số số ……….
Câu 21: Cho: 5 + 5 - 3 = ..... - 2 - 1. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm :
a/ 10 ; b/ 4 ; c/ 9 ; d/ 8.
Câu 22: Cho: 3 + 3 + 2 ..... 10 - 3 + 2. Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là: ......
Câu 23: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 18 - 7 + 5 ..... 14 + 4 - 3.
Câu 24: Điền số thích hợp o chỗ chấm: 10 - 5 + 10 > ..... - 1 > 8 - 5 + 10.
Câu 25: Cho: 2 + 2 + ..... = 5 - 0 + 5. Số thích hợp để điền o chỗ chấm :
a/ 3 ; b/ 4 ; c/ 6 ; d/ 5.
Câu 26: Từ 7 đến 19 ......... chữ số 1.
Câu 27: 10 trừ 5 cộng 3 bằng .....
a/ 7 ; b/ 6 ; c/ 8 ; d/ 9.
Câu 28: Cho: 10 - 4 + 3 = .......... Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: .....

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1 năm 2017 - 2018 giúp quý thầy cô có thêm tư liệu phục vụ cho việc ra đề thi cũng như hướng dẫn ôn tập cho học sinh có hiệu quả hơn trong các đợt thi Violympic lớp 1. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Các đề thi Violympic Toán lớp 1 khác:

Bộ đề thi ViOlympic Toán, Tiếng Việt Lớp 1 năm học 2017 - 2018 tương ứng với các bài tập từ cơ bản đến nâng cao giúp các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức phần thi Violympic lớp 1, học tốt môn Toán lớp 1.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1 năm 2017 - 2018. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Tiếng Việt 1 và các đề thi lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
4 3.253
Sắp xếp theo
    Luyện thi Violympic lớp 1 Xem thêm