Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 8 năm 2017 - 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 8

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 8 năm 2017 - 2018 vừa được cập nhật trên hệ thống Thi Violympic lớp 1 của VnDoc, mời các bạn cùng làm để ôn luyện lại những thức môn Toán đã học cũng như chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào vòng thi tiếp theo.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 8 năm 2017 - 2018

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Violympic Toán 1 vòng 8

Bài 2: 12 con giáp

Câu 1: Số lớn nhất có một chữ số là ....

Câu 2: Số liền trước số 8 là ....

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

4 - 0 + 1 = 2 - ... + 4

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

3 + ... + 2 = 1 + 4 - 0

Câu 5: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

0 + 2 - 0 .... 3 -1 - 0

Câu 6: 1 cộng với 2 rồi trừ đi 0 bằng bao nhiêu?

Kết quả bằng ....

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

3 - ... + 3 = 2 - 0 + 4

Câu 8: Số liền sau số 8 là ....

Câu 9: 2 cộng với 3 bằng bao nhiêu .....

Câu 10: 5 trừ đi số bé nhất có một chữ số bằng bao nhiêu?

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 8

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

3 < 10 < 8 < 9 < 1 < 7 < 4 < 6 < 5 < 2

Bài 2: 12 con giáp

Câu 1: 9

Câu 2: 7

Câu 3: 1

Câu 4: 0

Câu 5: =

Câu 6: 3

Câu 7: 0

Câu 8: 9

Câu 9: 5

Câu 10: 5

Các bạn có thể thi Violympic Toán trực tiếp trên hệ thống của VnDoc với nhiều đề thi mới nhất cũng như nhiều chương trình học lớp 1 khác nhau, nâng cao kết quả của bản thân.

Đánh giá bài viết
14 10.216
Sắp xếp theo
    Luyện thi Violympic lớp 1 Xem thêm