Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 10 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 10

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 10 năm học 2016 - 2017 là đề thi giải Toán trên mạng có đáp án giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, luyện thi Violympic Toán tốt nhất. Đề thi Violympic Toán lớp 1 này được chúng tôi tổng hợp nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2017 - 2018.

Lưu ý: Ngoài việc tải miễn phí đề thi Violympic về làm tại máy tính, các bạn còn có thể luyện thi Violympic trên mạng qua mục Thi Violympic trực tuyến của chúng tôi. Lợi ích của việc ôn thi Violympic Toán qua chuyên mục này là các bạn không cần phải đăng ký tài khoản và thi miễn phí. Chúc các bạn học tốt, thi tốt trong kì thi Violympic Toán 2017 - 2018.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 10 năm 2016 - 2017

Bài 1: Tìm các cặp giá trị bằng nhau

Các cặp giá trị bằng nhau là:

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 10

1 =...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 5 + 4 ... 4 + 5

Câu 2: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 5 + 2 ... 4 - 0 + 5

Câu 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 7 + 2 ... 8 - 1

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7 - 2 + 3 = ...

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ... - 0 - 4 = 1 + 2 + 2

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9 - 2 < 5 - 0 + ... < 8 - 0 + 1

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 6 + 2 + 1 > ... + 4 > 4 + 5 - 2

Câu 8: Cho 5 - ... + 6 = 4 - 2 + 7. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là

A. 3
B. 4
C. 5
D. 2

Câu 9: Cho 7 + 2 - ... = 6 - 2 + 3. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là

A. 0
B. 2
C. 1
D. 3

Câu 10: Cho ... - 2 + 5 = 7 - 3 + 5. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là

A. 4
B. 5
C. 3
D. 6

Câu 11: Cho 5 + 4 - 3 = ... - 2 - 1. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là

A. 4 + 4
B. 9
C. 7
D. 2 + 5

Câu 12: Cho 9 - 5 + 4 = .... Phép tính thích hợp để điền vào chỗ chấm là

A. 4 - 1 + 5
B. 2 + 4 + 1
C. 7 + 2
D. 7 - 0

Câu 13: Số bé nhất có một chữ số cộng với 8 bằng ....

Câu 14: 4 cộng 5 bằng 3 cộng ...

Câu 15: 6 trừ 3 cộng 5 bằng ...

Câu 16: 7 trừ 4 cộng 5 bằng ....

Bài 3: Đừng để điểm rơi

Câu 1: 6 cộng 3 bằng ...

Câu 2: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 9 - 2 - 0 ... 2 + 4 + 1

Câu 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 6 + 3 - 1 .... 7 + 2 - 0

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 8 + ... - 1 = 2 - 1 + 6

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4 + ... + 3 = 3 + 5 - 0

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7 + ... - 1 = 3 + 4 + 1

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5 + ... + 1 = 4 + 4 + 1

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 6 - 0 + ... = 3 - 3 + 9

Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7 - 0 > 9 - ... > 7 - 2

Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 8 + 1 - 0 = 3 + ... + 2

Câu 11: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9 - 5 + ... = 4 + 4

Câu 12: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 7 = 3 - 2 + ...

Câu 13: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ... + 1 - 0 = 3 + 4 + 2

Câu 14: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7 - 2 < 7 - .... < 9 - 2

Câu 15: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4 + 0 < ... + 3 < 9 - 3

Câu 16: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 5 + 2 > 1 + ... > 8 - 1

Câu 17: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 7 + 2 > ... > 9 - 1 - 1

Đáp án và hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 10

Bài 1:

1 = 6; 2 = 14; 3 = 18; 4 = 12; 5 = 20; 7 = 10; 8 = 16; 9 = 11; 13 = 15; 17 = 19

Bài 2:

Câu 1: = Câu 9: B

Câu 2: = Câu 10: D

Câu 3: > Câu 11: B

Câu 4: 8 Câu 12: A

Câu 5: 9 Câu 13: 8

Câu 6: 3 Câu 14: 6

Câu 7: 4 Câu 15: 8

Câu 8: D Câu 16: 8

Bài 3:

Câu 1: 9 Câu 10: 4

Câu 2: = Câu 11: 4

Câu 3: < Câu 12: 8

Câu 4: 0 Câu 13: 8

Câu 5: 1 Câu 14: 1

Câu 6: 2 Câu 15: 2

Câu 7: 3 Câu 16: 7

Câu 8: 3 Câu 17: 8

Câu 9: 3

Câu 10: 4

Đánh giá bài viết
32 14.099
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm