Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1 năm học 2016 - 2017

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1 năm học 2016 - 2017 gồm những đề thi Giải Toán trên mạng Internet cùng đáp án đi kèm, giúp các bạn học sinh lớp 1 luyện tập và củng cố kiến thức môn Toán hiệu quả, từ đó đạt thành tích cao trong học tập, tự tin làm các bài thi, bài kiểm tra. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2 năm 2016 - 2017

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 1

Bài thi số 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

Bài thi số 2: Tìm cặp bằng nhau:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

Bài thi số 3: Cóc vàng tài ba:

Câu 3.1:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

Câu 3.2:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

a) 5 b) 2 c) 3 d) 4

Câu 3.3:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

Câu 3.4:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

a) 1 b) 0 c) 3 d) 4

Câu 3.5:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

a) 1; 2 b) 1; 4 c) 2; 3 d) 4; 1

Câu 3.6:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

Câu 3.7:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

a) 3; 1 b) 1; 3 c) 3; 0 d) 1; 2

Câu 3.8:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

Câu 3.9:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

Câu 3.10:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

ĐÁP ÁN

Bài thi số 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:

(7) < (4) < (6) < (5) < (8) < (1) < (3) < (9) < (2) < (10)

Bài thi số 2:

(1) = (9); (2) = (7); (3) = (6); (4) = (10); (5) = (8)

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 3.1: a

Câu 3.2: a

Câu 3.3: c

Câu 3.4: a

Câu 3.5: b

Câu 3.6: c

Câu 3.7: d

Câu 3.8: d

Câu 3.9: a

Câu 3.10: d

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 2 NĂM 2016 - 2017

Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

Bài 2: Tìm cặp bằng nhau

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

Có.... hình tròn

a) 2; b) 1; c) 4; d) 3

Câu 2:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

Có.... hình vuông.

a) 2; b) 1; c) 4; d) 3

Câu 3:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

Có.... hình vuông

a) 2; b) 1; c) 4; d) 3

Câu 4:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

Có.... hình vuông

a) 2; b) 1; c) 4; d) 3

Câu 5:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

Có.... hình tam giác

a) 2; b) 1; c) 4; d) 3

Câu 6:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

Có.... hình tam giác.

a) 2; b) 1; c) 4; d) 3

Câu 7:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

Có.... hình tròn và.... hình tam giác

a) 1; 1 b) 0; 3 c) 2; 0 d) 0;2

Câu 8:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

Có.... hình vuông và... hình tam giác

a) 2; 1 b) 3; 0 c) 0; 3 d) 1; 2

Câu 9:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

Có.... hình tròn và.... hình vuông

a) 2; 3 b) 2; 2 c) 1; 4 d) 3;2

Câu 10:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

Có.... hình tròn và.... hình tam giác

a) 2; 1 b) 3; 1 c) 0;4 d) 2; 2

Câu 11:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

Có.... hình tam giác và.... hình vuông

a) 2; 2 b) 3; 1 c) 4; 0 d) 1; 3

Câu 12:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

Có.... hình tam giác và.... hình vuông

a) 4; 1 b) 3; 2 c) 2; 3 d) 1; 4

Câu 13:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

Có... số

a) 2; b) 5; c) 1; d) 3

Câu 14:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

Có... số.

a) 2; b) 1; c) 0; d) 3

Câu 15:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

Có.... số

a) 2; b) 5; c) 0; d) 3

Câu 16:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 1

Có.... Số 1

a) 2; b) 1; c) 0; d) 3

Đánh giá bài viết
3 7.254
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm