Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 3 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 3

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 3 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, được VnDoc sưu tầm và giới thiệu nhằm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 1 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic môn Toán lớp 9 vòng 3 năm học 2016 - 2017 trực tuyến

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 3 năm 2016 - 2017

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm. Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân

Câu 1: Cho tam giác vuông ABC có BC = 10, đường cao AH = 4. Tính AC.AB

Câu 2: Tính Đề thi Violympic môn Toán lớp 9 vòng 3

Câu 3: Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn có độ dài là 1 và 2. Tính tổng bình phương của hai cạnh góc vuông

Câu 4: Cho tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 3cm và 4cm. Tính độ dài cạnh huyền.

Câu 5: Tính Đề thi Violympic môn Toán lớp 9 vòng 3

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông có BC = 10, đường cao AH = 4. Hãy tính AC/AB biết AC > AB

Câu 7: Tính Đề thi Violympic môn Toán lớp 9 vòng 3

Câu 8: Giải phương trình:Đề thi Violympic môn Toán lớp 9 vòng 3. Phương trình có nghiệm là x = ......

Câu 9: Tính Đề thi Violympic môn Toán lớp 9 vòng 3với 3a = 10b

Câu 10: Rút gọn Đề thi Violympic môn Toán lớp 9 vòng 3

Bài 2: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Đề thi Violympic môn Toán lớp 9 vòng 3

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Chọn hệ thức sai:

a) AH.BC = AB.BC b) AH2 = HB.HC

c) AC2 + AB2 = BC2 d) AH.AB = AC.BC

Câu 2: Rút gọn biểu thức Đề thi Violympic môn Toán lớp 9 vòng 3 ta được:

a) P= 2√3 + 4√2 b) P = 108 c) P = 118 d) P = 10

Câu 3: Hệ số của x2 trong biểu thức (2x - 3) (6x + 4) - (6x - 3) (4x - 2) + 40x là ......

Câu 4: Rút gọn biểu thức Đề thi Violympic môn Toán lớp 9 vòng 3 ta được:

Đề thi Violympic môn Toán lớp 9 vòng 3

Câu 5: Rút gọn: (2x + 3) (4x2 - 6x + 9) + (x-1) (x2 + x + 1) - 9x2 = ......

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 3

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (..)

Câu 1: 40 Câu 2: 7 Câu 3: 9 Câu 4: 5 Câu 5: 2

Câu 6: 2 Câu 7: 1 Câu 8: -1 Câu 9: 5 Câu 10: 1

Bài 2: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

1 < 10 < 9 < 6 < 4 < 7 < 3 < 2 < 5 < 8

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: d Câu 2: c

Câu 3: 24 Câu 4: b Câu 5: 26

Đánh giá bài viết
1 988
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm