Đề thi Violympic môn Toán lớp 9 vòng 3 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic môn Toán lớp 9 vòng 3 năm học 2016 - 2017

Xin mời các em học sinh lớp 9 tham gia làm bài trực tuyến Đề thi Violympic môn Toán lớp 9 vòng 3 năm học 2016 - 2017 trên VnDoc.com chuẩn bị kiến thức thật tốt cho các vòng thi tiếp thep. Trong vòng này các em sẽ làm quen với một số bài tập khó để rèn luyện kỹ năng giải toán, hy vọng các em sẽ giành được điểm số cao. Chúc các em học tốt!

Làm thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2 năm 2016 - 2017

 • Bài thi số 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)
 • Câu 1:
  Cho tam giác vuông ABC có BC = 10, đường cao AH = 4. Tính AC.AB
  Trả lời:
  40
 • Câu 2:

  Trả lời:
  7
 • Câu 3:
  Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn có độ dài là 1 và 2. Tính tổng bình phương của hai cạnh góc vuông 
  Trả lời:
  9
 • Câu 4:
  Cho tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 3cm và 4cm. Tính độ dài cạnh huyền 
  Trả lời:
  5
 • Câu 5:

  Trả lời:
  2
 • Câu 6:
  Cho tam giác ABC vuông có BC = 10, đường cao AH = 4. Hãy tính  biết AC > AB
  Trả lời:
  2
 • Câu 7:

  Trả lời:
  1
 • Câu 8:
  Giải phương trình: . Phương trình có nghiệm là x = ......
  Trả lời:
  -1
 • Câu 9:

  Trả lời:
  5
 • Câu 10:

  Trả lời:
  1
 • Bài thi số 2: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

  Trả lời: 
  (...) < (...) < (...) < (...) < (...) < (...) < (...) < (...) < (...) < (...)
  1 < 10 < 9 < 6 < 4 < 7 < 3 < 2 < 5 < 8 (1) < (10) < (9) < (6) < (4) < (7) < (3) < (2) < (5) < (8)
 • Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật
 • Câu 1:
  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Chọn hệ thức sai
 • Câu 2:
 • Câu 3:
  Hệ số của x2 trong biểu thức (2x - 3) (6x + 4) - (6x - 3) (4x - 2) + 40x là ......
  Trả lời:
  24
 • Câu 4:
 • Câu 5:
  Rút gọn: (2x + 3) (4x2 - 6x + 9) + (x-1) (x2 + x + 1) - 9x2 = ......
  Trả lời:
  26
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 282
Sắp xếp theo
  Đề thi Violympic lớp 9 Xem thêm