Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17 năm 2016 - 2017

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 9 cấp tỉnh thành phố

Vndoc xin mời các em học sinh lớp 9 tham gia ôn tập trực tuyến Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17 năm 2016 - 2017 đã chính thức mở ngày 19/03/2017. Các em hãy sử dụng kiến thức đã học vào bài thi để giành điểm số cao nhất nhé. Chúc các em thành công!

Làm thêm: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 16 năm 2016 - 2017

 • Bài 1: Sắp xếp thep thứ tự tăng dần

  Trả lời: ...<...<...<...<...<...<...<...<...<...
  (8) < (3) < (9) < (10) < (7) < (2) < (5) < (1) < (4) < (6)
 • Bài 2 : Đập dế
  Câu 1: 
  Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y= 2mx - m2 + m. Tập hợp giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1; x2 thỏa mãn 2x2 + 3x2 = 6 là
 • Câu 2:
  Cho phương trình 3x3 + ax2 + bx + 12 = 0 (a;b thuộc Z) có một nghiệm là Khi đó a + b bằng?
 • Câu 3:
  Tìm m để phương trình x2 + mx - 1 = 0 có hai nghiệm trái dấu x1; x2 thỏa mãn 
 • Câu 4:
  Cho biết phương trình x2 - 2mx + m - 1 = 0 có hai nghiệm phân biệt x1; x2. Giá trị nhỏ nhất của là?
 • Câu 5:
  Cho x; y > 0 thỏa mãn điều kiện  Khi đó x3 + y3 bằng?
 • Câu 6:
  Cho biết phương trình   có hai nghiệm x1 < x2. Giá trị biểu thức 
 • Câu 7:
  Gọi d là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song có phương trình y = -2x + 4 và y = -2x + 6. Khi đó d2 bằng?
 • Câu 8:
  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d): y = mx + 2 và Parabol (P): y = x2. Tập hợp các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A; B sao cho diện tích tam giác AOB bằng 3 (đvdt) là?
 • Câu 9:
  Các số a, b, c, d thỏa mãn điều kiện  Trung bình cộng của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của a là
 • Câu 10:
  Một hình chữ nhật có các kích thước khác nhau và là các số nguyên sao cho số đo chu vi bằng số đo diện tích. Bán kính đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật là
 • Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm
  Câu 1: 
  Cho tam giác ABC biết AB = 21, AC = 28, BC = 35. Giá trị của biểu thức  bằng?
  Trả lời: ......
  7
 • Câu 2:
  Tìm giá trị nguyên lớn nhất của m để phương trình x2 - mx + m2 - 36 = 0 có hai nghiệm trái dấu
  Trả lời: ......
  5
 • Câu 3:
  Gọi hai giao điểm của Parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 2x + 8 là A và B. Gọi C và D theo thứ tự là hình chiếu của B và A trên Ox. Diện tích tứ giác ABCD là bao nhiêu (đvdt)?
  Trả lời: ......
  60
 • Câu 4:
  Cho biết 2 đường thẳng  cắt đường thẳng  theo thứ tự tại A và B. Khoảng cách AB là bao nhiêu (đvdt)?
  Trả lời: ......
  Tính chính xác đến hai chữ số ở phần thập phân
  3,79
 • Câu 5:
  Cho phương trình x2 - (4m + 1)x - 4m - 2 = 0. Giá trị của m để phương trình có nghiệm x1; x2 thỏa mãn  là bao nhiêu?
  Trả lời: ......
  Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất
  0,25
 • Câu 6:
  Tìm một số có hai chữ số biết rằng nếu đem chia số đó cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 4 dư 3. Số cần tìm là?
  Trả lời: ......
  23
 • Câu 7:
  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 3 điểm A(0;2), B(-2;1), C(1;-4). Tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành là D(xD;yD). Khi đó xD - yD = ?
  Trả lời: ......
  -6
 • Câu 8:
  Cho Parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = mx - m + 1 (m # 0). Tập hợp các giá trị của m để đường thẳng (d) cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ là x1 và x2 sao cho x1 = 2x2 có số phần tử là?
  Trả lời: ......
  2
 • Câu 9:
  Nếu phương trình x4 + ax3 + bx2 + ax + 1 có nghiệm và a2 + b2 đạt giá trị nhỏ nhất thì a bằng bao nhiêu (biết a > 0)
  Trả lời: ......
  Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất
  1
 • Câu 10:
  Tam giác ABC vuông tại A có đường phân giác góc B và góc C cắt nhau tại I. Hại IH vuông góc với BC tại H. Biết HB = 5cm, HC = 8cm. Khi đó diện tích tam giác ABC là bao nhiêu cm2?
  Trả lời: ......
  30
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 1.468
Sắp xếp theo
  Đề thi Violympic lớp 9 Xem thêm