Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm 2015-2016

Đề thi Violympic Toán lớp 3

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm 2015 - 2016 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bộ đề thi gồm những đề thi Giải Toán trên mạng Internet cùng đáp án đi kèm, giúp các bạn học sinh lớp 3 luyện tập và củng cố kiến thức môn Toán hiệu quả, từ đó đạt thành tích cao trong học tập, tự tin làm các bài thi, bài kiểm tra. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 1 năm 2015-2016

252 bài Toán luyện thi Violympic lớp 3

76 bài Toán luyện thi Violympic lớp 3

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 1 NĂM 2015 - 2016

Phần 1: Sắp xếp

Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:

Đề thi violympic toán lớp 3

Phần 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: 628 là số liền trước của số nào?

Câu 2: 347 là số liền sau của số nào?

Câu 3: Năm năm trước bố 46 tuổi. Bố hơn con 28 tuổi. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi?

Câu 4: Số gồm ba chục, bốn đơn vị và chín trăm được viết là ....

Câu 5: Số bé nhất trong các số: 218; 128; 812; 324; 416; 134 là: ...

Câu 6: Chị có 9 phong kẹo cao su, biết mỗi phong kẹo có 5 cái kẹo. Chị cho em 8 cái, hỏi chị còn lại bao nhiêu cái kẹo?

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ (...)

139 = 100 + ... + 9

Câu 8: Tìm một số biết lấy số đó bớt đi 125 rồi cộng với 312 thì bằng 842.

Câu 9: Điền dấu <; > hoặc = vào chỗ (...)

40 + 200 .... 239

Câu 10: Điền dấu <; > hoặc = vào chỗ (...)

315 - 15 .... 290 + 10

Câu 11: Một cửa hàng có 569m vải gồm hai loại vải đỏ và vải xanh. Biết vải xanh là 215m. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu mét vải đỏ?

Câu 12: Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ (...)

620 - 20 .... 500 + 100 + 1

Câu 13: Hiệu hai số bằng 795. Nếu giảm số bị trừ đi 121 đơn vị và tăng số trừ 302 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

Câu 14: Kho thứ nhất chứa 321kg thóc, kho thứ hai chứa 212kg thóc, kho thứ ba chứa nhiều hơn kho thứ nhất 35kg thóc. Hỏi cả ba kho thóc chưa bao nhiêu kilogam thóc?

Phần 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ.... nhé!

Câu 1: 28 + 49 + 15 = ...

Câu 2: 5 x 9 - 16 = ....

Câu 3: 28 : 4 + 79 = ....

Câu 4: 2 x 2 x 9 = ....

Câu 5: 400 + 60 + 5 = ...

Câu 6: 123 + 555 = ....

Câu 7: Tìm x, biết: x + 216 = 586

Câu 8: Có bao nhiêu số chẵn liên tiếp từ 312 đến 324?

Câu 9: Từ ba chữ số 1; 2; 8 có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?

Câu 10: Tìm x, biết 102 + 354 + x = 969.

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 2 NĂM 2015 - 2016

Bài 1: Chọn các cặp có giá trị bằng nhau:

Đề thi violympic Toán lớp 3

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ (...)

203 + 345 .... 423 + 116

Câu 2: Mai gấp được 115 ngôi sao, Lan gấp được 182 ngôi sao. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu ngôi sao?

Câu 3: Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ (...)

687 - 252 ..... 596 - 150

Câu 4: Tính 36 : 4 : 3 = ....

Câu 5: Tính: 205 + 45 = .....

Câu 6: Tính 643 - 427 = ....

Câu 7: Tính 2 x 2 x 7 = ....

Câu 8: Cửa hàng sách A có 225 cuốn sách, cửa hàng sách B có 342 cuốn sách. Hỏi cả hai cửa hàng có bao nhiêu cuốn sách?

Câu 9: Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ (...)

765 - 341 .... 321 + 103

Câu 10: Tìm x, biết x + 294 = 637.

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: 379 là số liền trước của số nào?

A. 378 B. 380 C. 381 D. 376

Câu 2: Số gồm tám trăm, chín chục, ba đơn vị viết là:

A. 893 B. 839 C. 938 D. 983

Câu 3: Một đội đồng diễn thể dục có 152 nam và 106 nữ. Hỏi đội đồng diễn thế dục đó có bao nhiêu người?

A. 258 B . 208 C. 248 D. 268

Câu 4: Tính độ dài đường gấp khúc ABC.

Đề thi violympic Toán lớp 3

A. 297cm B. 387cm C. 397cm D. 392cm

Câu 5: Tìm x, biết x - 215 = 342.

A. 557 B. 640 C. 647 D. 547

Câu 6: Thùng dầu thứ nhất có 287 lít dầu. Thùng thứ hai chứa 462 lít dầu. Vậy cả hai thùng chứa số lít dầu là:

A. 644 B. 744 C. 749 D. 649

Câu 7: Tính: 4 x 8 + 584 = .....

A. 616 B. 606 C. 516 D. 506

Câu 8: Tam giác ABC có cạnh AB dài 112cm, cạnh BC dài 163cm, cạnh CA dài 209cm. Chu vi tam giác ABC là:

A. 464cm B. 444cm C. 474cm D. 484cm

Câu 9: Bạn Giang sưu tầm được 138 con tem. Bạn Minh sưu tầm được 227 con tem. Vậy cả hai sưu tầm được số con tem là:

A. 365 B. 355 C. 361 D. 351

Câu 10: Số thích hợp điền vào chỗ (...)

634 = 600 + .... + 4

Số điền vào chỗ (...) là:

A. 30 B. 3 C. 63 D. 34

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 3 NĂM 2015 - 2016

Bài 1: Sắp xếp thời gian theo thứ tự tăng dần.

Đề thi violympic Toán lớp 3

Bài 2: Đi tìm kho báu

Câu 1: Cửa hàng nhập về 456 kg gạo tẻ. Số gạo tẻ nhập về nhiều hơn số gạo nếp 108 kg. Hỏi cửa hàng nhập về bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

Câu 2: Lớp 3A có tất cả 32 học sinh. Cô giáo chia thành các nhóm để cùng thảo luận, mỗi nhóm có 4 học sinh Số nhóm cô giáo chia được là: ........... nhóm.

Câu 3: Minh dùng 1/3 thời gian trong ngày để học tập. Vậy thời gian học trong 1 ngày của Minh là: ......... giờ.

Câu 4: Tổng của số chẵn lớn nhất có 2 chữ số và số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số bằng: ..........

Câu 5: Số bi của Long bằng 1/4 số bi của Bình, biết Bình có 36 viên bi. Số bi của Long là: ........... viên bi.

Câu 6: Mai gấp được 64 ngôi sao, Nhung gấp hơn Mai 12 ngôi sao. Cả hai bạn gấp được ............ ngôi sao.

Câu 7: Cho phép chia có số chia bằng 4, thương bằng 8. Nếu giảm số chia 4 lần thì thương mới bằng ............

Câu 8: Cho phép chia có thương bằng 9, nếu tăng số bị chia lên 5 lần thì thương mới bằng ............

Câu 9: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đề thi violympic Toán lớp 3

Câu 10: Tủ thứ nhất đựng 417 quyển sách. Tủ thứ hai đựng 642 quyển sách. Hỏi tủ thứ hai đựng nhiều hơn tủ thứ nhất bao nhiêu quyển sách?

Câu 11: Mẹ có 36 cái kẹo. Mẹ cho chị 1/6 số kẹo và cho em 1/4 số kẹo đó. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu cái kẹo?

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 1: Tấm vải thứ nhất dài 227m, tấm vải thứ hai dài hơn tấm vải thứ nhất 28m. Hỏi cả hai tấm vải dài bao nhiêu mét?

Câu 2: Tính: 205 + 412 + 131 = ............

Câu 3: Đoạn thẳng AB dài 16m, đoạn thẳng CD dài bằng 1/4 đoạn thẳng AB. Độ dài đoạn thẳng CD là: ........m.

Câu 4: Tìm x biết x : 5 + 28 = 35

Câu 5: Biết tổng hai số bằng 216. Nếu tăng số hạng thứ nhất 49 đơn vị và tăng số hạng thứ hai 81 đơn vị thì ta có tổng mới bằng: ..........

Câu 6: Hiệu hai số là 430, số trừ lớn hơn 95. Nếu giảm số bị trừ 18 đơn vị và giảm số trừ 95 đơn vị thì hiệu mới là:

Câu 7: Tổng hai số là 385, số hạng thứ hai lớn hơn 38. Nếu tăng số hạng thứ nhất 62 đơn vị vaf giảm số hạng thứ hai 38 đơn vị thì tổng mới là: .........

Câu 8: Đồng hồ chỉ 12 giờ kém 5 phút thì ta cũng có thể nói đồng hồ chỉ 11 giờ .......... phút.

Câu 9: Đồng hồ đang chỉ 5 giờ 20 phút. Hỏi kim phút đang chỉ chính xác vào số nào?

Câu 10: Đồng hồ đang chỉ 9 giờ 40 phút. Hỏi kim phút đang chỉ chính xác vào số nào?

Đánh giá bài viết
193 85.057
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm