76 bài Toán luyện thi Violympic lớp 3

Đề luyện thi Violympic Toán lớp 3

76 bài Toán luyện thi Violympic lớp 3 là bộ đề tổng hợp các bài toán dành cho các em học sinh lớp 3 giúp các em học tốt môn Toán, đạt điểm số cao trong bài thi giải toán qua mạng Internet. Các em học sinh có thể tải các đề thi này về và luyện thi Violympic kỹ càng và chuẩn bị tốt nhất cho vòng thi sắp diễn ra.

BÀI ÔN LUYỆN VIOLYMPIC LỚP 3

Bài 1: Tìm số chia trong phép chia có số chia là 6, số dư là số lớn nhất có thể có, thương là 27?....................

Bài 2: Tìm số chia trong phép chia có số bị chia là 128, số dư là 3, thương bằng 5?..........

Bài 3: Tìm y biết:

a) y x 5 – 15 = 40 b) 75 – y x 5 = 30

Bài 4: Tìm số bị chia trong phép chia có số dư là 7, số dư là số lớn nhất có thẻ có, thương bằng 18?....................

Bài 5: Hiệu hai số là 356. Nếu tăng số bị trừ 56 đơn vị và giảm số bị trừ 28 đơn vị thì hiệu mới là?.................

Bài 6: Tổng hai số là 789. Nếu tăng số thứ nhất 76 đơn vị và giảm số hạng thứ hai 59 đơn vị thì tổng mới là................

Bài 7: Có hai can đựng dầu, can thứ nhất đựng 26l dầu. Can thứ hai bớt đi 3l thì số dầu còn lại ít hơn can thứ nhất 8l. Hỏi can thứ hai đựng bao nhiêu lít dầu?.............

Bài 8: Số viên bi của Bình bằng ½ số viên bi của Tùng. Nếu Tùng cho Minh 4 viên thì số viên bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

..........................................................................................

Bài 9: Trong một phép nhân, khi giữ nguyên thừa số thứ nhất, tăng số thứ hai lên 2 đơn vị thì tích sẽ thay đổi thế nào? (khoanh tròn vào 1 trong 4 đáp án sau)

A. Tích tăng lê 2 đơn vị. B. Tích tăng lên 2 lần

C. Tích tăng lên 4 lần. D. Tích tăng lên một số gấp 2 lần thừa số thứ nhất.

Bài 10: Năm nay con 4 tuổi, 3 năm nữa tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?.................

Bài 11: Hiện nay bố 40 tuổi và gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi con sau 3 năm nữa?......................

Bài 12: Bác Loan nuôi một số gà, vịt, ngan. Số gà gấp đôi số vịt, số vịt gấp đôi số ngan. Biết nhà bác nuôi 24 con vịt. Số gà và ngan nhà bác Loan là? (khoanh vào 1 trong 4 đáp án sau)

A. 48 con gà, 24 con vịt B. 48 con gà, 12 con ngan.

C. 12 con gà, 48 con ngan D. 24 con gà, 12 con ngan.

Bài 13: Số bi của Tùng bằng 1/3 số bi của Dũng. Nếu Dũng cho Tùng 8 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau.Tìm số bi của mỗi bạn?.................................

Bài 14: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 5? .........

Bài 15: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 9?.......

Bài 16: Tìm số có ba chữ số biết chữ số hàng trăm hơn chữ số hàng chục 6 đơn vị, chữ số hàng chục trừ đi chữ số hàng đơn vị bằng 3.......

Bài 17: Hiệu hai số bàng 56, nếu số bị trừ giảm 6 đơn vị và số trừ tăng 12 đơn vị thì hiệu mới bằng.....

Bài 18: Hai số có tích bằng 135, thừa số thứ nhất bằng 9. Nếu tăng thừa số thứ hai lên 5 đơn vị thì tích tăng .... đơn vị.

Bài 19: Cho tích 32 x y. Nếu tăng thừa y lên 9 đơn vị thì tích tăng..... đơn vị.

Bài 20: Hai số có tích bằng 45. Nếu thêm vào thừa số thứ nhất 4 đơn vị và giữ nguyên thừa số thư hai thì tích tăng thêm 36 đơn vị. Vậy: Thừa số thứ nhất là......Thừa số thứ hai là......

Đánh giá bài viết
118 29.614
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm