Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 3 năm 2015 - 2016

Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Bài 2: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Có.... hình tròn

a) 2; b) 1; c) 4; d) 3

Câu 2: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Có.... hình vuông.

a) 2; b) 1; c) 4; d) 3

Câu 3: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Có.... hình vuông

a) 2; b) 1; c) 4; d) 3

Câu 4: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Có.... hình vuông

a) 2; b) 1; c) 4; d) 3

Câu 5: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Có.... hình tam giác

a) 2; b) 1; c) 4; d) 3

Câu 6: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Có.... hình tam giác.

a) 2; b) 1; c) 4; d) 3

Câu 7: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Có.... hình tròn và.... hình tam giác

a) 1; 1 b) 0; 3 c) 2; 0 d) 0;2

Câu 8: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Có.... hình vuông và... hình tam giác

a) 2; 1 b) 3; 0 c) 0; 3 d) 1; 2

Câu 9: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Có.... hình tròn và.... hình vuông

a) 2; 3 b) 2; 2 c) 1; 4 d) 3;2

Câu 10: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Có.... hình tròn và.... hình tam giác

a) 2; 1 b) 3; 1 c) 0;4 d) 2; 2

Câu 11: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Có.... hình tam giác và.... hình vuông

a) 2; 2 b) 3; 1 c) 4; 0 d) 1; 3

Câu 12: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Có.... hình tam giác và.... hình vuông

a) 4; 1 b) 3; 2 c) 2; 3 d) 1; 4

Câu 13: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Có... số

a) 2; b) 5; c) 1; d) 3

Câu 14: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Có... số.

a) 2; b) 1; c) 0; d) 3

Câu 15: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Có.... số

a) 2; b) 5; c) 0; d) 3

Câu 16: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Có.... số 1

a) 2; b) 1; c) 0; d) 3

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2

Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

(7) < (6) < (5) < (9) < (8) < (2) < (10) < (1) < (4) < (3)

Bài 2: Tìm cặp bằng nhau

(1) = (2); (3) = (6); (4) = (15) ( (5) = (12); (7) = (10); (8) = (16); (9) = (17); (11) = (18); (13) = (14); (19) = (20)

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: b Câu 2: a Câu 3: d Câu 4: b

Câu 5: c Câu 6: d Câu 7: a Câu 8: a

Câu 9: a Câu 10: d Câu 11: d Câu 12: d

Câu 13: a Câu 14: d Câu 15: b Câu 16: a

Đánh giá bài viết
7 7.164
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm