Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017.

Bộ đề thi Violympic toán lớp 1 năm 2015 - 2016

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1 năm 2016 - 2017 trực tuyến

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1
VÒNG 1 (Ngày 05/09/2016)

Bài thi số 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

Bài thi số 2: Tìm cặp bằng nhau:

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

Bài thi số 3: Cóc vàng tài ba:

Câu 3.1:

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

Câu 3.2:

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

a) 5 b) 2 c) 3 d) 4

Câu 3.3:

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

Câu 3.4:

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

a) 1 b) 0 c) 3 d) 4

Câu 3.5:

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

a) 1; 2 b) 1; 4 c) 2; 3 d) 4; 1

Câu 3.6:

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

Câu 3.7:

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

a) 3; 1 b) 1; 3 c) 3; 0 d) 1; 2

Câu 3.8:

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

Câu 3.9:

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

Câu 3.10:

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

Bài thi số 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:

(7)<(4) < (6) < (5) <(8) < (1) < (3) < (9) < (2) < (10)

Bài thi số 2:

(1) = (9); (2) = (7); (3) = (6); (4) = (10); (5) = (8)

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 3.1: a Câu 3.2: a Câu 3.3: c Câu 3.4: a Câu 3.5: b

Câu 3.6: c Câu 3.7: d Câu 3.8: d Câu 3.9: a Câu 3.10: d

Đánh giá bài viết
13 9.410
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm