Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1 năm 2016 - 2017

Đề thi giải Toán qua internet lớp 1 có đáp án

Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 1 luyện thi Violympic hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải Bộ đề thi Violympic toán lớp 1 năm 2015 - 2016 có đáp án dưới đây. Bài trắc nghiệm trực tuyến gồm nhiều dang câu hỏi thường gặp trong đề thi chính thức giúp học sinh rèn luyện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả và đạt điểm cao trong những vòng thi tiếp theo. 

Một số đề luyện thi trực tuyến lớp 1 khác:

 • Bài thi số 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

  Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

  Trả lời:
  Các giá trị theo thứ tự tăng dần là:
  ........... < ............... < ............. < ................ < ...............
  Ví dụ: 1 < 2 < 3 < ....
  7 < 4 < 6 < 5 < 8 < 1 < 3 < 9 < 2 < 10
 • Bài thi số 2: Tìm cặp bằng nhau

  Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1
  Trả lời
  Các cặp số bằng nhau là:
  ... = ....; ... = ....; ... = ....;
  Ví dụ: 1 = 2; 2 = 3; ...
  1 = 9; 2 = 7; 3 = 6; 4 = 10; 5 = 8
 • Bài thi số 3: Cóc vàng tài ba

  Câu 3.1:                                               
    Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

 • Câu 3.2:

  Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

 • Câu 3.3:

    Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1                                                         

 • Câu 3.4:

   Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

 • Câu 3.5:

  Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

 • Câu 3.6:

  Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

                                                                             

 • Câu 3.7:

  Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

                                                                    

 • Câu 3.8:

  Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

                                                                              

 • Câu 3.9:

  Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

                                                                              

 • Câu 3.10:

  Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1

 • Câu 3. 11: Có bao nhiêu số:
  5; 3; 7; 9; 1
 • Câu 3. 12. Có bao nhiêu số:
  4, 1, 9
 • Câu 3. 13: Có bao nhiêu số và bao nhiêu chữ cái:
  A, 1, 6, 7, D
 • Câu 3. 14:
  4 - 2 + 3 = ...........
 • Câu 3. 15: Điền dấu >, <. =
  6 ........... 4 + 1
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
787 103.252
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 1 Xem thêm