Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán Tiếng Anh trên mạng lớp 1

Thi violympic toán tiếng anh lớp 1 năm 2016 - 2017 đang nóng hơn bao giờ hết. Vòng 9 (vòng thi cấp tỉnh/thành phố) của Cuộc thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm 2016 - 2017 sẽ mở từ ngày 10/03/2017. Mời các em học sinh lớp 1 cùng nhau tranh tài với vòng thi mới nhất này qua bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Tham gia làm bài để đánh giá xem mình đạt được mức điểm nào nhé!

Tải đề thi học kì 2 lớp 1 các môn

Luyện thi Violympic Toán lớp 1 vòng 18 năm 2015 - 2016

 • Exam number 1: Đi tìm kho báu
  Question 1:
  How many points are there outside the triangle?
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
 • Question 2:
  How many points are there inside the triangle?
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
 • Question 3:
  Find the missing number:
  50 - ....... = 20
 • Question 4:
  Calculate: 30 + 40 - 10 = ..............
 • Question 5:
  Point N is outside the ...............
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
 • Exam number 2: Cóc vàng tài ba (Choose the most suitable answer in 4 available answers)
  Question 1:
  Which of following shows 24?
 • Question 2:
  What number is shown?
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
 • Question 3:
  Which number is shown?
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
 • Question 4:
  Write numbers in order from smallest to greatest.
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
 • Question 5:
  Write numbers in order from smallest to greatest.
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
 • Question 6:
  Write numbers in order from greatest to smallest.
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
 • Question 7:
  Write numbers in order from greatest to smallest.
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
 • Question 8:
  Which number should replace "?"?
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
 • Question 9:
  Which number is in the star?
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
 • Exam number 3: Fill in the blank with the suitable sign (>; =;<)
  Question 1:
  Compare: 60 ............ 60
  =
 • Question 2:
  Compare: 35 ........... 39
  <
 • Question 3:
  Compare: 45 ............ 54
  <
 • Question 4:
  Compare: 26 ............ 23
  >
 • Fill in the blank with the suitable number
  Question 5:
  Count, add the picture and write your answer in the blank
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
  Answer: ............
  14
 • Question 6:
  Count, add the picture and write your answer in the blank
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
  Answer: ............
  11
 • Question 7:
  Count, add the picture and write your answer in the blank
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
  Answer: ..............
  12
 • Question 8:
  Count, add the picture and write your answer in the blank
  Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 1 vòng 9
  Answer: .............
  15
 • Question 9:
  Write the number of tens:
  85 = ............ tens + 5 ones
  8
 • Question 10:
  Write the number of ones:
  59 = 5 tens + .......... ones
  9
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
170 29.245
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 1 Xem thêm