Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 1 có đáp án

Mời các em học sinh lớp 1 tham gia thử sức với vòng thi mới nhất của Cuộc thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng với bài test Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 năm 2015 - 2016 trên trang VnDoc.com. Vận dụng những kiến thức đã học để chinh phục những câu hỏi trong vòng thi thứ 8 này nhé!

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 9 năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Minh Hòa

Đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 1 sách First Friend I năm học 2015 - 2016

Tải đề thi học kì 2 lớp 1 các môn

 • Exam number 1: Tìm cặp bằng nhau

  Answer:
  (1) = ......; (2) = ......; (3) = ......; (5) = ......; (7) = ......
  Nhập số thứ tự của các ô vào chỗ (....) cho thích hợp để được các cặp giá trị bằng nhau.
  (1) = (8); (2) = (4); (3) = (6); (5) = (9); (7) = (10) (8); (4): (6); (9); (10)
 • Exam number 2: Choose the most suitable answer in 4 available answers.
  Question 1:
  Which calculation shows this picture?
 • Question 2:
  Which calculation shows this picture?
 • Question 3:
  Which calculation shows this picture?

 • Question 4:
  How do you make 6?
 • Question 5:
  How do you make 10?
 • Question 6:
  How do you make 12?
 • Question 7:
  How do you make 15?
 • Question 8:
  How do you make 17?
 • Question 9:
  Look at this pattern?
 • Question 10:
  Look at this pattern.

  Which pattern matches?
 • Exam number 3: Đỉnh núi trí tuệ
  Question 1:
  How many fish are there?


  Answer: ......... fishes.
  12
 • Question 2:
  Add: 10 + 50 = .............
  60
 • Question 3:
  Subtract: 70 - 60 = ........
  10
 • Question 4:
  How many birds are there?

  Answer: ...... birds.
  13
 • Question 5:
  Fill in the missing number
  20 + ....... = 90
  70
 • Question 6:
  Fill in the missing number:
  .... + 40 = 70
  30
 • Question 7:
  Fill in the missing number:
  70 - ...... = 60
  10
 • Question 8:
  Fill in the missing number:
  ..... + 10 = 50
  40
 • Question 9:
  Fill in the missing number:
  20, 40, ....., 80
  60
 • Question 10:
  Write >, =, <:
  10 + 20 + 30 ....... 20 + 50 - 10
  =
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
236 31.455
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm