Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 4 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 4

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 4 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, được VnDoc sưu tầm và giới thiệu nhằm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 3 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 4 năm học 2016 - 2017 trực tuyến

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 4 năm 2016 - 2017

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 4

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Tìm x, biết 814 - (x - 305) = 712

a) 407 b) 1221 c) 215 d) 203

Câu 2: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 3 lần hiệu của số lớn trừ số bé và bằng nửa tích của hai số. Hai số cần tìm là

a) 7 và 14 b) 10 và 5 c) 8 và 14 d) 3 và 6

Câu 3: Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 4

a) 1 b) 168 c) 1680 d) 110

Câu 4: Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 4

a) 912 b) 114 c) 228 d) 456

Câu 5: Tính: (26 - 1) : 32 + 33.52 =......

a) 862 b) 682 c) 628 d) 826

Câu 6: Tổng 5 số tự nhiên liên tiếp là một số lớn hơn 11 và nhỏ hơn 21. Tổng đó có giá trị là ......

a) 15 b) 16 c) 18 d) 12

Câu 7: Tính: 250 : [650 - (4.53 + 22.25)] = ......

a) 8 b) 12 c) 5 d) Giá trị khác

Câu 8: Cho đường thẳng xy và một điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên xy lấy 2 điểm M, N sao cho M nằm giữa O và N. Tia đối của tia MO là tia

a) NO b) OM c) MN d) ON

Câu 9: Cho 4 chữ số 0; 3; 7; 6. Viết số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau từ các chữ số trên. Tổng của hai số đó là

a) 13640 b) 6143 c) 10697 d) 11210

Câu 10: Biết a chia cho 5 dư 2 và b chia cho 5 dư 3. Khi đó a, b chia cho 5 có số dư là

a) 2 b) 3 c) 1 d) 0

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: Tìm y biết : (7 - y).3 = 12

Câu 2: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất, biết rằng khi chia số này cho 29 thì dư 5, còn khi chia cho 31 thì dư 28. Số cần tìm là

Câu 3: Tính: 52.6 - 42 : 8

Câu 4: Tính: 25 - 18 + 36 = ......

Câu 5: Gọi A là tập các số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho cả 2 và 5. B là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho 9. Số phần tử thuộc cả hai tập hợp A và B là:...

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 4

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

5 = 6; 8 = 4; 9 = 2; 1 = 10; 3= 7

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: a Câu 2: d Câu 3: b Câu 4: c Câu 5: b

Câu 6: a Câu 7: c Câu 8: c Câu 9: c Câu 10: c

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 1: 3 Câu 2: 121

Câu 3: 142 Câu 4: 43 Câu 5: 1

Đánh giá bài viết
1 1.549
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm