Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, được VnDoc sưu tầm và giới thiệu nhằm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 3 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 4 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2 năm 2016 - 2017 trực tuyến

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Các phần tử của tập hợp C = {x ∈ N|36 < x ≤ 40} là {...}

Câu 2: Số lớn nhất được viết từ 5 chữ số 0; 2; 5; 4; 7 (mỗi số được viết một lần) là số ...

Câu 3: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn không vượt quá 30 là ...

Câu 4: Số tự nhiên nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau là ...

Câu 5: Tìm số có ba chữ số biết rằng nếu viết thêm một chữ số 1 vào trước số đó thì được số mới gấp 9 lần số ban đầu.

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Số phần tử của tập hợp P = {13; 15; 17; ... ; 85; 87} là:

A) 38 B) 37 C) 74 D) 44

Câu 2: Cho năm chữ số 2; 5; 7; 9; 4. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên?

A) 20 B) 18 C) 24 D) 60

Câu 3: Ba số nào sau đây là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần?

A) c,c + 1,c + 3, với c ∈ N

B) d + 1,d,d + 1, với d ∈ N

C) b - 1,b,b + 1, với b ∈ N

D) a,a + 1,a + 2, với a ∈ N

Câu 4: Cho tập hợp Q = {12; 78; 86}. Cách viết nào sau đây sai?

A) 10 ∉ Q B) 78; 86 ⊂ Q C) 12 ∈ Q D) {78} ∈ Q

Câu 5: Số có dạng 1010 ... 10101 chia hết cho 9999. Số đó có ít nhất bao nhiêu chữ số 1?

A) 200 B) 198 C) 196 D) 199

Câu 6: Một cửa hàng có 6 thùng hàng khối lượng 316kg, 327kg, 336kg, 338kg, 349kg và 351kg. Trong một ngày cửa hàng bán hết 5 thùng hàng, trong đó khối lượng hàng bán buổi sáng gấp đúng 4 lần khối lượng hàng bán buổi chiều. Thùng hàng còn lại có khối lượng là:

A) 327kg B) 338kg C) 316kg D) 349kg

Câu 7: Xếp các hộp màu theo thứ tự xanh, vàng, nâu, tím. Hỏi hộp thứ 2017 là hộp màu gì?

A) Nâu B) Vàng C) Xanh D) Tím

Câu 8: Tỉ số của hai số là 7/12, thêm 10 vào số thứ nhất thì tỉ số của hai số là 3/4. Tổng của hai số là:

A) 95 B) 85 C) 90 D) 100

Câu 9: Cho M = ab + 18a; với a = 15, b = 18. Khi đó giá trị của A là:

A) 300 B) 270 C) 1000 D) 540

Câu 10: Với a, b là hai số tự nhiên bất kỳ, số ab.(a + b) luôn luôn là:

A) Một số có chữ số tận cùng bằng 0

B) Một số chẵn

C) Một số lẻ

D) Một số có chữ số tận cùng bằng 1

Bài 3: Sắp xếp các giá trị tăng dần

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 2

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 37; 38; 39; 40

Câu 2: 75420

Câu 3: 15

Câu 4: 102345

Câu 5: 125

Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: A Câu 2: A Câu 3: D Câu 4: D Câu 5: B

Câu 6: A Câu 7: C Câu 8: A Câu 9: D Câu 10: B

Bài 3:

(18) < (3) < (15) < (12) < (2) < (9) < (20) < (6) < (19) < (1) < (14) < (4) < (17) < (10) < (7) < (14) < (5) < (16)

Đánh giá bài viết
2 6.890
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm