Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 10 năm 2016 - 2017

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 1 có đáp án

Mời các em cùng bắt đầu làm Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 10 năm 2016 - 2017 là vòng thi thứ 10 của Cuộc thi giải Toán qua mạng - Violympic năm học 2016 - 2017 để đánh giá khả năng của bản thân cũng như ôn lại những kiến thức đã được học trên lớp.

Các đề thi violympic Toán lớp 1 khác:

 • Bài 1: Tìm các cặp giá trị bằng nhau

  Trả lời:
  Các cặp giá trị bằng nhau là:
  1 =...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...
  1 = 6; 2 = 14; 3 = 18; 4 = 12; 5 = 20; 7 = 10; 8 = 16; 9 = 11; 13 = 15; 17 = 19 1=6; 2=14; 3=18; 4=12; 5=20; 7= 10; 8=16; 9=11; 13=15; 17=19
 • Bài 2: Mười hai con giáp
  Câu 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 5 + 4 ... 4 + 5
  =
 • Câu 2

  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 5 + 2 ... 4 - 0 + 5

  =
 • Câu 3

  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 7 + 2 ... 8 - 1

  >
 • Câu 4

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7 - 2 + 3 = ...

  8
 • Câu 5

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ... - 0 - 4 = 1 + 2 + 2

  9
 • Câu 6

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9 - 2 < 5 - 0 + ... < 8 - 0 + 1

  3
 • Câu 7

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 6 + 2 + 1 > ... + 4 > 4 + 5 - 2

  4
 • Câu 8

  Cho 5 - ... + 6 = 4 - 2 + 7. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là

 • Câu 9

  Cho 7 + 2 - ... = 6 - 2 + 3. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là

 • Câu 10

  Cho ... - 2 + 5 = 7 - 3 + 5. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là

 • Câu 11

  Cho 5 + 4 - 3 = ... - 2 - 1. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là

 • Câu 12

  Cho 9 - 5 + 4 = .... Phép tính thích hợp để điền vào chỗ chấm là

 • Câu 13

  Số bé nhất có một chữ số cộng với 8 bằng ....

  8
 • Câu 14

  4 cộng 5 bằng 3 cộng ...

  6
 • Câu 15

  6 trừ 3 cộng 5 bằng ...

  8
 • Câu 16

  7 trừ 4 cộng 5 bằng ....

  8
 • Bài 3: Đừng để điểm rơi
  Câu 1: 6 cộng 3 bằng ...
  9
 • Câu 2

  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 9 - 2 - 0 ... 2 + 4 + 1

  =
 • Câu 3

  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 6 + 3 - 1 .... 7 + 2 - 0

  <
 • Câu 4

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 8 + ... - 1 = 2 - 1 + 6

  0
 • Câu 5

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4 + ... + 3 = 3 + 5 - 0

  1
 • Câu 6

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7 + ... - 1 = 3 + 4 + 1

  2
 • Câu 7

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5 + ... + 1 = 4 + 4 + 1

  3
 • Câu 8

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 6 - 0 + ... = 3 - 3 + 9

  3
 • Câu 9

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7 - 0 > 9 - ... > 7 - 2

  3
 • Câu 10

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 8 + 1 - 0 = 3 + ... + 2

  4
 • Câu 11

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9 - 5 + ... = 4 + 4

  4
 • Câu 12

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 7 = 3 - 2 + ...

  8
 • Câu 13

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ... + 1 - 0 = 3 + 4 + 2

  8
 • Câu 14

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7 - 2 < 7 - .... < 9 - 2

  1
 • Câu 15

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4 + 0 < ... + 3 < 9 - 3

  2
 • Câu 16

  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 5 + 2 > 1 + ... > 8 - 1

  7
 • Câu 17

  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 7 + 2 > ... > 9 - 1 - 1

  8
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
238 14.375
Sắp xếp theo
  Đề thi Violympic lớp 1 Xem thêm