Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 9 năm 2016 - 2017

Đề thi giải Toán qua mạng lớp 1 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 9 năm 2016 - 2017 là vòng thi thứ 9 của Cuộc thi giải Toán qua mạng - Violympic năm học 2016 - 2017. Tham gia làm bài trực tuyến để kiểm tra và đánh giá kĩ năng giải toán của bạn để chuẩn bị cho vòng 9, cuộc thi giải toán qua mạng Violympic các vòng sắp diễn ra nhé.

 • Bài 1: Tìm các cặp giá trị bằng nhau
  Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 9

  Trả lời:
  Các cặp giá trị bằng nhau là:
  1 =...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...
  1= 8; 2= 7; 3= 6; 4= 17; 5= 10; 9= 13; 11= 16; 12= 14; 15= 18; 19= 20

  " data-position="87379" class="fill-value fill q-value">
  1 = 8; 2 = 7; 3 = 6; 4 = 17; 5 = 10; 9 = 13; 11 = 16; 12 = 14; 15 = 18; 19 = 20

  1= 8; 2= 7; 3= 6; 4= 17; 5= 10; 9= 13; 11= 16; 12= 14; 15= 18; 19= 20

 • Bài 2: Mười hai con giáp

  Câu 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 7 - 2 - 0 ... 2 + 3 - 0

  =
 • Câu 2:

  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 1 + 4 - 0... 5 + 2 -1

 • Câu 3:

  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 1 + 5 - 0... 7 - 5 + 1.

 • Câu 4:

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7 +... -1 = 2 - 0 + 4

 • Câu 5:

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4 +... + 2 = 3 + 4 - 0.

 • Câu 6:

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7 -1 - 0 = 3 +...+ 1.

 • Câu 7:

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 6 + 1 - 0 = 3 +...+ 2.

 • Câu 8:

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 5 > 1 +... > 6 -1.

 • Câu 9:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 3 - 0 <...< 2 + 5 - 0.
  6
 • Câu 10:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 6 + 2 > ... > 4 + 2.
  7
 • Câu 11:

  Ba cộng với số liền sau của số 3 bằng mấy?

 • Câu 12:
  Số liền sau của số bé nhất có một chữ số là số mấy?
  1
 • Câu 13:
  Số bé nhất có một chữ số cộng với 8 bằng mấy?
  8
 • Bài 3: Điền giá trị thích hợp vào chỗ (..)

  Câu 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 4 - 0 + 3 ... 2 + 2 + 4 

  <
 • Câu 2:
  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 6 + 2 ... 7 - 0
  >
 • Câu 3:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 6 > 5 +...> 7 - 1.
  2
 • Câu 4:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 6 + 2 >... + 4 > 6 - 0.
  3
 • Câu 5:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 6 - 0 < 2 - 0 +...< 7 - 0 + 1
  5
 • Câu 6:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7 - 2 +... = 6 - 2 + 3 -1.
  1
 • Câu 7:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4 - 1 - 1 = 3 + 1 -....
  2
 • Câu 8:

  Chọn đáp án đúng: 7 - 3 + 4 =...

 • Câu 9:

  Chọn đáp án đúng: 5 + 2 - 3 =... - 2 - 1.

 • Câu 10:

  Số bé nhất có một chữ số cộng với 7 bằng:... 

  7
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
123 11.052
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 1 Xem thêm