Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 8 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 8

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 8 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 5 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 6 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 7 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic môn Toán lớp 1 vòng 8 năm học 2016 - 2017 trực tuyến

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 8 năm 2016 - 2017

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Đề thi Violympic môn Toán lớp 1 vòng 8

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5 - 4 + 2 = ......

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4 - 2 - 1 = ......

Câu 3: Chọn đáp án đúng: ...... = 3 - 2

a) 4 - 3 b) 4 - 2 c) 2 - 0 d) 1 + 1

Câu 4: Chọn đáp án đúng: 4 - 2 = ......

a) 2 + 0 b) 2 + 1 c) 1 + 2 d) 1 + 4

Câu 5: Chọn đáp án đúng: 4 - 1 - 1 = ......

a) 4 - 1 b) 1 + 2 c) 5 - 2 d) 4 - 0 - 2

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ (...)

Câu 1: 4 - ...... = 2

Câu 2: 4 - ...... = 3

Câu 3: 2 - 1 = ......

Câu 4: 3 - ...... = 0

Câu 5: 5 - 1 - 0 = ...... + 2

Câu 6: 3 - ...... - 0 = 1 + 2

Câu 7: 3 - 2 = 4 - ...... - 0

Câu 8: 0 + ...... - 0 - 1 = 3 + 0 + 1

Câu 9: 1 + 2 + ...... = 4 - 1 + 1 - 0

Câu 10: 1 + 4 - 2 - 0 = ...... - 0 - 2

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 8

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

5 < 6 < 4 < 7 < 1 < 10 < 3 < 8 < 9 < 2

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 3 Câu 2: 1

Câu 3: a Câu 4: a Câu 5: d

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ (...)

Câu 1: 2 Câu 2: 1 Câu 3: 1 Câu 4: 3 Câu 5: 2

Câu 6: 0 Câu 7: 3 Câu 8: 5 Câu 9: 1 Câu 10: 5

Đánh giá bài viết
8 6.125
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm