Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 5

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 5 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn bao gồm các dạng bài tập Tiếng Anh lớp 2 khác nhau có đáp án, giúp học sinh ôn tập lại các kiến thức đã học hiệu quả. Bài tập có đáp án đi kèm cho các em tham khảo sau khi làm xong.

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 5 nằm trong bộ đề ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 trên VnDoc.com. Đây là tài liệu học tập trực tuyến giúp các em học sinh trực tiếp làm bài, kiểm tra kết quả bài làm của mình ngay sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 5

 • Exercise 1: Circle the pictures that begin with the /p/ sound
 • Exercise 2: Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Exercise 3: Count and write
 • 1. __________ pens
  Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh
  five
 • 2. _______ apples
  Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh
  four
 • 3. _________ cats
  Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh
  Seven
 • Exercise 4: Order the words
 • 1. have/ I/ an/ apple/ sandwiches/ and/ three/./
  I have an apple and three sandwiches.
 • 2. How/ grandmother/ is/ old/ your/ ?/
  How old is your grandmother?
 • 3. comic/ are/ Where/ my/ books/ ?/
  Where are my comic books?
 • 4. I/ fine,/ you/ thank/ am/./
  I am fine, thank you.
 • 5. Are/ books/ her/ there/ table/ the/ on/?
  Are there her books on the table?
 • Exercise 5: Translate into English
 • 1. Bạn đến từ đâu?
  Where are you from?
 • 2. Tôi đến từ Việt Nam.
  I am from Vietnam.
 • 3. Màu sắc yêu thích của bạn là gì?
  What is your favorite color?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
19 3.122
Sắp xếp theo

  Tiếng Anh lớp 2

  Xem thêm