Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 5

Ôn hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 5 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 2 dành cho các em học sinh lớp 2 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 3, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 2 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 2

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 2 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 5

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Circle the pictures that begin with the /p/ sound

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. red

B. peach

C. pink

D. purple

2. A. teacher

B. nurse

C. doctor

D. apple

3. A. beef

B. pork

C. chicken

D. tomato

4. A. puppet

B. papaya

C. grapes

D. lemon

5. A. eight

B. first

C. two

D. three

Exercise 3: Count and write

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh
1. __________ pens2. _______ apples3. _________ cats

Exercise 4: Order the words

1. have/ I/ an/ apple/ sandwiches/ and/ three/./

__________________________________

2. How/ grandmother/ is/ old/ your/ ?/

__________________________________

3. comic/ are/ Where/ my/ books/ ?/

__________________________________

4. I/ fine,/ you/ thank/ am/./

__________________________________

5. Are/ books/ her/ there/ table/ the/ on/?

_______________________________

Exercise 5: Translate into English

1. Bạn đến từ đâu?

_______________________________

2. Tôi đến từ Việt Nam

_______________________________

3. Màu sắc yêu thích của bạn là gì?

_______________________________

-The end-

Đáp án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 5

Exercise 1: Circle the pictures that begin with the /p/ sound

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh

Exercise 2: Choose the odd one out

1. B

2. D

3. D

4. A

5. B

Exercise 3: Count and write

1. Five pens

2. Four apples

3. Seven cats

Exercise 4: Order the words

1. I have an apple and three sandwiches.

2. How old is your grandmother?

3. Where are my comic books?

4. I am fine, thank you

5. Are there her books on the table?

Exercise 5: Translate into English

1. Where are you from?

2. I am from Vietnam

3. What is your favorite color?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 5. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 4, Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 3.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.084
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm