Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 4

Ôn hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 4 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 2 dành cho các em học sinh lớp 2 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 3, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 5

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 2 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 2

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 2 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. snake

B. parrot

C. animal

D. crocodile

2. A. Weekend

B. Tuesday

C. Wednesday

D. Friday

3. A. one

B. number

C. eight

D. nine

4. A. chicken

B. lemon

C. pork

D. beef

5. A. doll

B. kite

C. plane

D. picture

Exercise 2: Match

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhA. milk
Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhB. queen
Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhC. baby
Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhD. puppet
Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhE. papaya

Exercise 3: Circle the pictures that begin with the /b/ sound

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh

Exercise 4: Order the words

1. name/ is/ What/ your/ mother’s/?

_______________________________

2. How/ mother/ your/ is/ old/?

_______________________________

3. favourite/ your/ What/ is/ toy/?

_______________________________

4. Are/ books/ her/ there/ table/ the/ on/?

_______________________________

5. Where/ pens/ are/ his?

_______________________________

Exercise 5: Translate into Vietnamese

1. Is it a quiz ?_____________________________________

2. Is it a queen ?________________________

3. Ask the queen a question today! __________________________________

-The end-

Đáp án ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 4

Exercise 1: Choose the odd one out

1. C

2. A

3. B

4. B

5. D

Exercise 2: Match

1. B

2. D

3. E

4. C

5. A

Exercise 3: Circle the pictures that begin with the /b/ sound

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn AnhÔn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh

Exercise 4: Order the words

1. What is your mother’s name?

2. How old is your mother?

3. What is your favourite toy?

4. Are there her books on the table?

5. Where are his pens?

Exercise 5: Translate into Vietnamese

1. Đây có phải một câu đố?

2. Đây có phải là nữ hoàng?

3. Hãy hỏi nữ hoàng một câu hỏi ngày hôm nay

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 2, Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Anh - Đề 3.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.011
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm